en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forhåndsgodkjenning

Ditt utvekslingsopphold skal være faglig relevant for å kunne inngå i graden. Alle som skal ha et utenlandsopphold må derfor søke om få godkjent emner/studieopplegg i forkant av oppholdet.

Hva søker man om?
Alle studietilbud som fører fram til en grad ved UiS, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Tilbudet om utveksling skal være faglig relevante for studieprogrammet, være forankret i fagmiljøet og skal normalt inneholde forhåndsgodkjente emnepakker eller emnevalg ved aktuelle partneruniversiteter.

Dersom det ikke tilbys forhåndsgodkjente emnepakker, må man legge frem en plan for hvilke emner/studieopplegg man ønsker å følge i utlandet. Når man leter etter emner ved lærestedet i utlandet, må man se etter emner som kan erstatte emnene som inngår i studieplanen ved UiS det aktuelle semesteret (30 studiepoeng per semester).

Sykepleie- og sosialfag-studenter som reiser på praksisopphold får hjelp av sin faglige koordinator til å finne en relevant praksisplass som tilfredsstiller kravene i disse studieprogrammene.

Godkjenningen er din garanti for at du vil få utenlandsoppholdet godkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiS.

Forhåndsgodkjenning og Lånekassen
En innvilget forhåndsgodkjenning er også en forutsetning for å kunne søke om støtte til utenlandsoppholdet fra Lånekassen. Merk at Lånekassen krever at man er fulltidsstudent under utenlandsoppholdet. Ved kortere opphold kan det være aktuelt med færre studiepoeng.

Når må man søke?
Det er hver enkelt student sitt ansvar å søke om forhåndsgodkjenning i god tid før utreise. Det kan ta inntil tre uker før man får svar på søknaden. Vær oppmerksom på at man ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før man har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning.

Enkelte institutt arrangerer egne workshops om forhåndsgodkjenning for sine studenter, og de enkelte instituttene står også fritt til å sette en frist for når søknad om forhåndsgodkjenning må ha blitt levert.

Hvem har ansvar for å finne relevante emner?
Dersom det ikke tilbys forhåndsgodkjente emnepakker ved ditt studieprogram, vil ansvaret for å finne et aktuelt studietilbud ved partnerinstitusjoner i utlandet hvile på deg med hjelp av studiekonsulent og/eller faglig koordinator på instituttet. UiS ønsker også at du skal ha mulighet til å velge andre emner som ikke inngår i en ferdigsydd pakke.

Internasjonalt kontor er selvsagt også behjelpelige med å skaffe til veie oversikter over studietilbud, og har inkludert dette som et eget punkt i sin beskrivelse av den enkelte partner. Dersom man har spørsmål av faglig art, skal disse rettes til det instituttet man tilhører. Reiser du utenom avtale (som såkalt freemover) må du i tillegg legge ved beskrivelse av studiepoengsystemet ved det universitetet du skal søke til.

Hvem skal søknaden sendes til?
Søknaden finner du i Digital studentekspedisjon.

MERK! Du leverer ikke inn mer enn én søknad om forhåndsgodkjenning selv om du har søkt om utveksling til flere læresteder. Du vil får beskjed fra internasjonalt kontor kort tid etter søknadsfrist den 1. september  / 1. februar om du ikke får ditt førstevalg oppfylt.

Dersom det blir behov for å levere inn en ny søknad så merk deg følgende: Studenter ved TN må fylle ut nytt søknadskjema. Studenter ved de andre fakultetene sender epost til saksbehandler med nye emnebeskrivelser.

Forhåndsgodkjenning overføres elektronisk til Lånekassen når søknaden er behandlet. Du vet at saken er behandlet når du får formelt svar i e-posten fra institutt/fakultet.

Hva gjør man etter at oppholdet er avsluttet?
Når du har avsluttet utenlandsoppholdet og tatt eksamen, må du sørge for å få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Denne legger du til søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet. Søknad finner du i Digital studentekspedisjon.
Mer informasjon om endelig godkjenning.