en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stipendutbetaling

Gode stipendordninger gjør det attraktivt å velge Erasmus+ som mobilitetsprogram. Erasmus+-stipend kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested UiS har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmus+-stipend. Tildelingen skjer automatisk, og de studentene det gjelder får informasjon fra Internasjonalt kontor direkte.

Stipendsatser 2019/2020

 • € 460 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige, Storbritannia
 • € 410 per måned til andre programland.

Studenter på praksisopphold får i tillegg € 200 ekstra per måned. 
Studenter med barn under 18 år kan få ett tilleggsstipend på € 200, uavhengig av om barnet er med på oppholdet.

Det gis ikke to tilleggsstipend.  Det vil si at du ikke kan få tillegg både for praksis og for barn under 18 år.

Hoveddelen av stipendet vil bli utbetalt ved semesterstart, mens reststipendet (minst én måneds stipend) blir tilbakeholdt til etter at oppholdet er avsluttet og student har levert inn nødvendig dokumentasjon som bekrefter oppholdet. Studenter som ikke leverer inn dokumentasjon innen gitte frister vil ikke få utbetalt siste rest av stipendet.

Hvilke krav stilles?

 • Stipendavtale
  Utbetalingen av stipend reguleres gjennom en stipendavtale som inngås mellom UiS og den enkelte student. Denne må fylles ut og signeres før stipend kan betales ut. Studenten er pliktet til å signere på avtalen for å få utbetalt Erasmus-stipendet.
   
 • Bekreftelse på tegning av forsikring
  Forsikring for studenter på studieopphold: I stipendavtalen må det bekreftes at man har tegnet privat forsikring for oppholdet. Forsikringsselskap og polisenummer må oppgis. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer også at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere

  Forsikring for studenter på praksisopphold: Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet er tilstrekkelig helseforsikret, ulykkesforsikret og ansvarsforsikret

 • Test av språknivå
  Studenter som skal studere på engelsk eller enkelte andre europeiske språk må ta en test av språknivå i Online Linguistic Support (OLS) både før og etter oppholdet. Studenter som ikke gjennomfører testen inne gitte frister vil kke få utbetalt Erasmus-stipend. Les mer om språkstøtte. OLS-test nummer 2  er ikke lenger et krav dersom studenten har C2 på test nummer 1.
   
 • Levere rapport
  Etter oppholdet må man rapportere om oppholdet som student får tilsendt fra et system som heter Mobility Tool. Dersom man ikke leverer rapport innen fristen vil man ikke få utbetalt reststipendet.
   
 • Bekreftelse på oppholdets varighet
  Ettersom stipendet blir utbetalt for per dag man er på utveksling, må man senest ved oppholdets slutt levere en bekreftelse (Certificate of attendance/Confirmation of Erasmus period) fra lærestedet i utlandet som oppgir oppholdets varighet. Dersom denne bekreftelsen ikke blir levert innen oppgitte frister vil man ikke få utbetalt reststipendet.
   
 • Krav for tildeling
  Minimumslengden per studieopphold er tre måneder (90 dager). Minimumslengden per praksisopphold er to måneder (60 dager).
   

Avbrudd av opphold før og etter minimumslengde

Avbrudd etter at minimumslengden på et opphold er oppnådd: Dersom en student avbryter utvekslingsoppholdet sitt før den planlagte sluttdatoen, men etter at studieoppholdet har vart i to eller tre måneder (to måneder for praksisopphold og tre måneder for studieopphold), så vil studenten beholde stipendet for den perioden vedkommende var på utveksling. 

Avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd: Dersom studenten avbryter utvekslingsoppholdet før minimumsvarigheten på oppholdet er oppnådd og ikke har gyldig grunn (force majeure) er studenten pliktet til å betale tilbake stipendet i sin helhet.