en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Språkstøtte

Mange av UiS sine Erasmus+-partnere tilbyr emner som undervises på engelsk, men det vil også være mulig å følge emner undervist på andre europeiske språk dersom du allerede har forkunnskaper i språket. Det finnes en rekke språkstøtteordninger - benytt deg av mulighetene!

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet. Europarådet har laget en nivåskala for språk som er et felles europeisk rammeverk for å beskrive hvilke kunnskaper og ferdigheter som er målet for hvert nivå. Nivåskalaen består av totalt seks nivåer.

Når fagmiljøene ved Universitetet i Stavanger inngår utvekslingsavtaler i rammen av Erasmus+, blir det definert i avtalen hvilket språknivå man ønsker at studentene skal ha. Vanligvis ligger kravet på B2, men variasjoner kan forekomme. Informasjon om hvilket språkkrav som er definert finnes i beskrivelsen av den enkelte avtale.

For å styrke språkkompetansen blant Erasmus+-studenter, og for å tilby et redskap for å teste sin språkkompetanse, brukes Online Linguistic Support (OLS):

Online Linguistic Support (OLS) før avreise
Studenter som under Erasmusoppholdet har undervisnings-/arbeidsspråk på engelsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, polsk, portugisisk, tsjekkisk, finsk eller tysk må ta en test i OLS før avreise for å kartlegge språknivået sitt. Studenter som scorer B2 eller lavere vil få tilbud om et OLS-språkkurs i det aktuelle språket. I noen tilfeller kan våre partneruniversitet kreve at studentene må ta en språktest i tillegg til OLS.

Unntak: Studenter som har undervisnings-/arbeidsspråket som morsmål er unntatt fra å ta OLS-testene. Norske studenter trenger heller ikke å ta OLS testen dersom de skal på utveksling til Danmark eller Sverige.

Studenter som scorer over B1, kan få tilbud om OLS språkkkurs i vertslandets språk, dersom dette er ulikt fra undervisningsspråket.

Studenter som får tilbud om språkkurs kan også benytte seg av Live Coaching i form av MOOCs og Tutoring Sessions.

Det er Internasjonalt kontor som deler ut lisenser til både test og kurs i OLS.

Språkkurs i vertslandet
For studenter som ønsker å friske opp fremmedspråkskompetansen sin, er det også anbefalt å vurdere et språkkurs i det landet man skal studere i forkant av utenlandsoppholdet. Her finnes det flere kilder til finansiering:

1. Erasmus+-stipend for perioden man tar språkkurs
Erasmus+-studenter mottar stipend per dag man er på utveksling. For studenter som ønsker å følge et introduksjonskurs i språk og kultur i vertslandet, kan startdato for oppholdet settes til første dag i et slikt kurs.

Det stilles ikke spesifikke krav til lengde og omfang på kurset, men det må være relevant for studie-/praksisoppholdet i etterkant. Det betyr at du f.eks. ikke kan få stipend til et kurs i tysk dersom du skal ta fag på engelsk. Kurset kan være i regi enten av mottakerlærestedet eller andre kurstilbydere. Det er opp til den enkelte student å finne frem til denne typen tilbud. Dokumentasjon må leveres til Internasjonalt kontor.

Erasmus-støtte for å ta språkkurs som ikke er del av OLS: Hovedregelen for Erasmus-støtte (stipend eller støtte tatt fra OS-midler) til språkkurs er at det i utgangspunktet kun gis støtte til deltagelse i kurs i språk som ikke tilbys via OLS. Det kan gjøres unntak her dersom språkkurset på et OLS-språk har et annet innhold enn OLS-språkkurset (at kurset inneholder noe ekstra utover ren språkopplæring), eller dersom språkkurset er en del av et orienteringsprogram som gjerne er obligatorisk for studenten (siu.no).


2. Støtte til forberedende 4-ukers språkkurs fra Lånekassen
Reiser man på utveksling til et studiested som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan man søke Lånekassen om støtte til forberedende språkkurs. Sjekk nøye hvilke vilkår som gjelder. Det er den enkelte student sitt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og søke  om støtte i Lånekassen.