en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erasmus+-praksismobilitet

Erasmus+ gir deg muligheten til å reise på utenlandsopphold også for arbeidspraksis. Gjennom denne ordningen får du en unik sjanse til å skaffe deg internasjonale kontakter og arbeidserfaring.

Hvem – hva – hvor – når
Erasmus+-praksismobilitet i Europa er et tilbud for alle studenter uansett fagretning eller studieprogram. Du kan velge om du vil reise ut under utdanningen din, eller som nyutdannet i året etter du er ferdig med graden din. Som Erasmus+-praksisstudent vil du få et stipend som skal være tilskudd til reise- og oppholdsutgifter.

Hensikten med Erasmus+-praksismobilitet er å tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet. Det gir også enestående muligheter til å bygge nettverk og skaffe seg internasjonal erfaring som kommer godt med som jobbsøker og i arbeidsmarkedet for øvrig.

Varighet
Et praksisopphold i Erasmus+ kan vare fra 2 til 12 måneder. Du kan være Erasmusstudent flere ganger, men bare én gang per utdanningssyklus (bachelor, master, PhD). Har du vært på Erasmus+-utveksling under studiene kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold innenfor samme syklus.


Stipendsatser for Erasmus prakismobilitet 2019/2020
€ 660 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige, Storbritannia
€ 610 per måned til andre programland.


Erasmus+ praksis som del av utdanningen
Dersom du ønsker å reise på Erasmus+-praksis som del av utdanningen din, er det viktig å få dette godkjent på forhånd av instituttet som tilbyr studieprogrammet ditt. Snakk med din studieveileder om dette er mulig, og hva du må gjøre. For enkelte studieprogram, typisk sykepleie og sosialfag, er praksisopphold i utlandet allerede presentert på oversikten over utvekslingsmuligheter.

Erasmus+ praksis for nyutdannede
Det er også mulig å reise på Erasmus+ praksis etter at du er ferdig med utdanningen i det påfølgende studieåret. Dette krever ingen forhåndsgodkjenning av instituttet, men du må fylle ut og få signert learning agreement. Det er et krav om at du MÅ send søknad senest i løpet av det siste semesteret av graden din. Praksisoppholdet må gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet.

UiS-avtaler for praksisstudenter
Universitetet i Stavanger har inngått en avtale med Stavangerregionens Europakontor i Brussel som gir studenter en mulighet for å delta i et 12 måneders traineeship. Utlysning hver vår. Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon. Les om Håkon Kvissel Ohren sine erfaringer her

Oversikt over praksistilbud i Europa
Mange bedrifter og institusjoner tilbyr praksisplasser for europeiske studenter med Erasmus+-stipend. Se oversikt over nyttige lenker til venstre.

Hvordan søke om stipend?
Internasjonalt kontor tildeler fortløpende stipend til studenter som reiser på praksisopphold. Send en e-post til utveksling@uis.no for å søke om støtte til ditt planlagte praksisopphold. Merk at det må fylles ut en Learning agreement for traineeships for å være kvalifisert for stipend.