en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kva er Erasmus+?

Gjennom mobilitetsprogrammet Erasmus+ kan du delta på studie- eller praksisopphold i eit EU- eller EØS land. Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innan utdanning i Europa og blir finansiert gjennom EU-systemet.

Erasmus+ er EU sitt program for samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar i Europa og er ein del av EU sitt program for livslang læring (LLP).Erasmus+ er eit utdanningssamarbeid mellom EU-landa, EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein, samt Tyrkia. 

Du kan lesa meir om Erasmus + på Europakommisjonen sine nettsider.

Erasmus+ og EU
Erasmus+ bygger på prioriteringane i EU sin 10-årige strategi for vekst og sysselsetting: Europe 2020. I nokre av dei mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+  er kvalitet i undervisning og opplæring samt innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Programmet åpner for mange muligheter for studentar. Sjølv om studier er den mest utstrakte måten å reise på Erasmus+ utveksling, er det også mogleg å ta eit internship med støtte frå Erasmus+.

Programlanda i Erasmus+ omfatter dei 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland og nabolanda våre i aust, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet. (Kjelder: siu.no; regjeringen.no)

Erasmus+ student charter: Bokmål og nynorsk

Erasmus + på Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger har inngått ein rekke Erasmus+ avtalar med fleire land og universitet i dei fleste europeiske land. Den enkelte avtalen tilhøyrer det enkelte institutt og har eit fagtilbod for studenar som går på studieprogram på det gjeldande instituttet.

Her finn du ein oversikt over Erasmus+ avtalane ved dei ulike fakulteta:

Det humanistiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet