en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledning

Det er flere steder du kan henvende deg hvis du ønsker veiledning om studier ved Universitetet i Stavanger.

Veiledningstjenesten er et tilbud til studenter og studiesøkere. Her kan du få veiledning om:

 • Utdanningsvalg
 • Reglement og grader
 • Problemer i studiene
 • Omvalg
 • Tilrettelegging i forbindelse med nedsatt funksjonsevne
 • Overgangen til arbeidslivet

Studiekonsulentene har ansvar for konkrete studieprogram. De kan hjelpe deg med spørsmål om:

 • Godkjenninger og innpass
 • Spesialiseringer og valgfag
 • Endringer i utdanningsplan
 • Forsinkelse i progresjon
 • Problemer i studiene

Dersom du har behov for å snakke med noen om andre tema enn det vi allerede har nevnt, er det andre du også kan henvende deg til:

Psykologene i SiS Helse 

Studentpresten