en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trenger du å lufte tankene dine?

Av og til, når en har for mye å bære på, kan det være godt å ha noen å snakke med. Det kan være av mange grunner. Problemer, spørsmålsstillinger eller veivalg som du står overfor.

Det kan være opplevelser som er vanskelige eller at du er lei deg og sliten, men vet ikke helt hvordan du skal gripe tak i det.

Kanskje du sliter med kjærlighetssorg, eller sørger over noe annet som er blitt borte i livet ditt. Det kan være at du undrer deg over livet og fremtida, og trenger hjelp til å sortere egne tanker og se hva du er god på.
Eller det kan være godt å sette seg ned og bli sett av et menneske som setter av tid til akkurat deg!

Livet er sammensatt, studentlivet også. Ikke alle dager er like enkle. Vanskelige valg, kompliserte tanker eller vonde følelser kan av og til være godt å dele med noen. Kanskje du bare trenger et medmenneske å tenke høyt sammen med? Kanskje du vil samtale om Gud, om tro eller tvil, eller ønsker noen som kan be for deg?

Som studentprest er jeg her for deg. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke om livet ditt, enten det går bra eller om du sliter med noe. Som prest har jeg taushetsplikt.

Kriseberedskap
Som studentprest er jeg også en del av kriseberedskapen ved UiS og spesielt involvert i det psykososiale støttearbeidet ved dødsfall, ulykker eller kriser.