en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva kan Studentombudet hjelpe deg med?

Å være student og forholde seg til et stort universitet er ikke alltid enkelt. Du må finne frem i et landskap av lover, regler, prosedyrer, tidsfrister, forpliktelser, rettigheter, plikter, krav og mye mer. Studentombudet kan hjelpe deg med utfordringer du møter i din studiehverdag ved UiS.

Studentombudet er et lavterskeltilbud for studenter ved UiS som har spørsmål knyttet til studiehverdagen.

Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. Hvis du har spørsmål om for eksempel inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø, fuskesaker eller skikkethetsaker kan du kontakte studentombudet. Ingen sak er for liten eller for stor.

Ombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Når kan du gå til Studentombudet?

  • Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i studiesituasjonen
  • Hvis du ønsker å snakke om en situasjon som har oppstått i forbindelse med studiet
  • Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen på UiS
  • Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller prosedyrer som gjelder for din sak
  • Hvis du ønsker å vite hvilke ressurser eller alternativer som er tilgjengelige
  • Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan klage på et vedtak 
  • Hvis du føler at en prosedyre eller praksis på UiS ikke blir fulgt på riktig måte
  • Hvis du ikke er sikker på hvor du skal henvende deg for å få hjelp

 

Studenter kan oppleve at henvendelser ikke fører frem eller at man blir vist videre uten å få svar. Det kan også ha blitt gjort feil  fra universitetets side i forbindelse med f.eks. gjennomføring av eksamen, praksis eller sensur.?

Studentombudet har myndighet til å innkalle til møter mellom berørte parter.

Studentombudet kan ikke ta stilling til faglige spørsmål. Ombudet kan heller ikke bistå i saker som gjelder klage på karakter annet enn å orientere om klagefrister og reglene rundt behandling av slike klager, eller bistå dersom studenten mener det er gjort en formell feil i forbindelse med klagesensuren.