en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkomment til Studentombudet ved UiS

Hva kan jeg hjelpe deg med? Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studenter ved UiS, og skal blant annet veilede, rådgi og bistå studenter, samt påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling.

Studentombudet er en frittstående instans ved Universitetet i Stavanger.
Både studenter og ansatte kan varsle ombudet om kritikkverdige forhold som berører studentenes studiesituasjon.

Studentombudet kan også på eget initiativ iverksette og gjennomføre undersøkelser rundt behandlingen av studentsaker og andre forhold som berører studentenes situasjon, og kan dersom det finnes nødvendig fremme saker direkte for styret.

Taushetsplikt
Ombudet har taushetsplikt, og verken studenter eller universitetet har innsynsrett i Studentombudets saker.

Les mer om studentombudet og hva jeg kan hjelpe deg med i menyen til venstre. 

 

Velkomment til Studentombudet ved UiS