en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SVEXPHIL_6

Examen Philosophicum - IMS

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt kurs skal studenten
 • Kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • Kunnskap om grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn
 • Ha kunnskap om de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart

Ferdigheter
 • Kunne reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • Kunne drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner

Generell kompetanse
 • Ha forståelse for akademiske verdier og normer
 • Være allment orientert innen etikk og vitenskapsteori
 • Kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder:
 • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
 • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
 • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.
 • Vitenskapsfilosofi: Spørsmål vedrørende statusen og den kunnskapsmessige egenarten til vitenskap generelt og samfunnsvitenskap spesielt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk og engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cato Wittusen

Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)
2. Seminarer (6 x 2 timer)
3. Selvstudium
Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (SVEXPHIL_1) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS (SVEXPHIL_3) 10
Examen Philosophicum - IH (SVEXPHIL_2) 10
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IØL (SVEXPHIL_5) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS (SVEXPHIL_7) 10
Examen Philosophicum - NHS (SVEXPHIL_8) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - NHS (SVEXPHIL_9) 10
Examen philosophicum for samfunnsfag (BSY141_1) 10
Examen philosophicum (BSNEXP_1) 10
Examen philosophicum (EXP100_1) 10
Examen philosophicum (EXP105_1) 10
Examen Philosophicum - IS (SVEXPHIL_10) 10
Examen philosophicum (MEXP100_1) 10
Examen philosophicum (BSP100_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium
Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium
Sosiologi - årsstudium
Privatister

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk