en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SVEXFAC_1

Juridisk forprøve

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Juridisk forprøve er et fag som skal gi en introduksjon til bachelorstudiet i rettsvitenskap. Emnet gir generell innføring i juridisk metode og tenkemåte, oversikt over retten med praktisk oppgaveløsning, oversikt over samspillet mellom rett og samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha følgende:
 • God kunnskap om hva som ligger i rettsregelbegrepet
 • God kunnskap om rettsreglenes samfunnsmessige funksjoner
 • God kunnskap om forholdet mellom rett og samfunn
 • God kunnskap om organiseringen av det norske rettssystemet
 • God kunnskap om sammenhengen mellom norsk og internasjonal rett
 • God kunnskap om rettsstatens idé, sentrale prinsipper og verdigrunnlag
 • God kunnskap om rettens legitimitet
 • God kunnskap om juridisk metode

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:
 • Kunne redegjøre for en prinsipiell forståelse for forholdet mellom rett og samfunn
 • Kunne redegjøre for hvordan retten fungerer i et samfunn
 • Kunne redegjøre for de sentrale institusjonene i det norske rettssystemet
 • Kunne forklare hva et rettsspørsmål er, samt løse praktiske oppgaver innen utvalgte juridiske emner
 • Kunne redegjøre for hva som kjennetegner rettsanvendelse
 • Kunne redegjøre for grunnleggende juridisk metode
 • Kunne bidra aktivt i diskusjoner om samspillet mellom rett og samfunn
 • Kunne drøfte prinsipielle sider ved rettsutviklingen i et samfunn
 • Kunne drøfte spørsmål knyttet til rettens legitimitet
 • Kunne søke etter juridisk kunnskap på egenhånd
 • Kunne drøfte spørsmål knyttet til forholdet mellom folkerett og norsk rett

Innhold

Juridisk forprøve er en introduksjon til bachelorstudiet i rettsvitenskap. I dette emnet gis det blant annet en første innføring i samspillet mellom rett og samfunn. Videre er grunnleggende juridisk metode og tenkemåte en sentral del av faget. Juridisk metode som teorifag møter vi igjen i fagene Metode I og Metode II senere i studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerBestått - Ikke beståttLovdata
Norges Lover eller annen lovsamling som kun inneholder offisiell lovtekst uten kommentarer (Lovdata-utskrifter er ikke tillatt).
Ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave, Innleveringsoppgave
Studentene må få godkjent 2 obligatoriske innleveringsoppgaver for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis i begynnelsen av semesteret. Informasjon om de obligatoriske innleveringsoppgavene vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Magnus Roald Martinussen
Faglærer
Ola Johan Settem
Studieprogramleder
Lana Bubalo

Arbeidsformer

Undervisning: Ca. 30-40 timer fordelt på forelesninger og seminarer. Selvstudium og arbeid med oppgaver ca. 300 timer.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk