en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

STA530_1

Statistisk læring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Introduksjon til statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingmetoder, modellseleksjon/regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner godt til de mest populære statistiske modeller og metoder som benyttes i prediksjon i vitenskap og teknologi, dette inkluderer spesielt regresjons- og klassifikasjonsmodeller.
2. Ferdigheter. Studenten vet hvordan han/hun for et eksisterende datasett kan velge en egnet statistisk modell og metode, og utføre statistiske analyser ved hjelp av statistisk programvare (R). Studenten vet hvordan resultatene fra de statistiske analysene skal presenteres, og hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analysene.

Innhold

Statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingmetoder, modellseleksjon/regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1, STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, STA510 Statistisk modellering og simulering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmearbeider og skriftlig slutteksamen1/1 A - F
1) Prosjektarbeid, vekt: 1/4 2) Prosjektarbeid; vekt: 1/4 3) Skriftlig slutteksamen; vekt: 1/2. Både prosjektarbeidet og eksamen må være bestått for å få en bestått sluttkarakter. Faglærer beregner samlet vurderingskarakter. Kandidater med ikke-bestått på prosjektarbeidet kan ikke levere nye prosjektarbeider før neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Terje Kvaløy , Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgavearbeid/datalab

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Utvalgte kapitler fra:
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani: An Introduction to Statistical Learning with Applications in R; Springer. Siste utgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019

Historikk