en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

STA500_1

Sannsynlighetsregning og statistikk 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal man:
  • Kunne bruke ulike sannsynlighetsfordelinger
  • Ha grunnleggende kunnskap om ekstremverdistatistikk
  • Kjenne til sannsynlighetsmaksimering og ha grunnleggende kunnskaper om estimering og konfidensintervaller
  • Ha grunnleggende kunnskaper om Bayesiansk statistikk
  • Kjenne til vanlige modeller for stokastiske prosesser
  • Kunne gjøre enkle beregninger for Poisson- og Markovprosesser, inkludert enkle kømodeller

Innhold

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Minst 8 av 12 øvinger må være innlevert og godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jörn Schulz
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer regnøvinger per uke, videoforelesninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (MOT100_1) 7
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (MOT110_1) 4
Matematisk statistikk (MOT150_1) 4
Matematisk statistikk for petroleum (MOT320_1) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk 2 (MET270_1) 10
Stokastisk modellering (TE6517_1) 4
Stokastisk modellering (TE6517_A) 4

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Risikostyring og samfunnssikkerhet, internasjonalt masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk