en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM910_1

Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset tar for seg fundamentale temaer i risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging som blir analysert og drøftet ut fra ulike vitenskapelige perspektiver.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten ha solid innsikt i fundamentale tema som fokuseres, han skal kunne lede diskusjoner om risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging og han skal kunne knytte fundamentale tema til egne problemstillinger i forskningsprosjektet.

Innhold

I kurset diskuteres på høyt nivå en del aktuelle problemstillinger innen risikostyring, samfunnssikkerhet, beredskap og håndtering av kriser. Kurset bruker nyere forskningslitteratur og en del klassiske bøker som kan variere i henhold til utvalgte fokuserte tema. Grunnleggende begreper anvendt i ulike samfunnskontekster blir analysert og drøftet ut fra vitenskapsteoretiske perspektiver. Eksempler på disse er beredskapsytelse, årsaksforklaringer, resiliens, risiko, system, læring, tverrfaglighet, sikkerhetsstyring. Kurset vil også se på grunnleggende utfordringer i ulike praksisfelt , bl.a. beslutninger under usikkerhet, kriseledelse, menneskelige reaksjoner i kriser og situasjoner preget av usikkerhet, erfaringsoverføring, modeller i beredskapsplanlegging.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Artikkel/manuskript og muntlig høring/seminar1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Kandidatene skal definere deler av pensum selv under veiledning av kursansvarlig. Kurset legges opp som seminarer hvor kandidatene presenterer utvalgte deler av pensum for en forsamling som kan variere fra kursledelsen til inviterte tilhørere på høyt faglig nivå. Kandidatene utvikler et manuskript/artikkel som skal ha egen problemstilling og analyse av pensumlitteraturen.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk