en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM600_1

Granskingsmetodikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskap om:
  • Ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker.
  • Granskingsprosessen og gjennomføring av ulykkesgranskinger.
  • Analysemetoder som er vanlig å benytte i granskinger.
  • Ulykkesgranskingens rolle i sikkerhetsarbeidet og hvordan granskinger kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Ferdigheter:
  • Kunne vurdere sterke og svake sider ved ulike ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker, samt vanlige analysemetoder til bruk i granskinger.
  • Kunne bruke disse modellene, teoriene og metodene til å forstå ulykkesgranskinger og løse granskingsrelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse:
  • Kunne analysere hvordan ulykkesmodeller og -teorier påvirker granskingsprosessen og konklusjoner om årsak til ulykker.
  • Kunne analysere hvordan utfordringer ved gjennomføring av ulykkesgranskinger påvirker granskingsprosessen.
  • Kunne kommunisere skriftlig og muntlig om granskingsrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Innhold

Hovedfokus i emnet er ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking, der følgende tema blir vektlagt: hvorfor ulykker bør granskes, hva en ulykke er, årsaker til ulykker, teorier om ulykker og sikkerhet, ulykkesmodeller til bruk i gransking, vanlige analysemetoder (bl.a. MTO og STEP), regelverkskrav relevant for ulykkesgranskinger, granskingsprosessen, praktisk gjennomføring av granskinger, typiske utfordringer ved granskinger, informasjonsinnhenting, intervju og vitnepålitelighet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave1/2 A - F
Muntlig eksamen1/2 A - F
Både prosjektoppgave og muntlig eksamen vurderes med graderte karakterer (A-F). Hver av delene teller 50 % av sluttkarakter. Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 3-5 personer og vil ha varighet på 3 mnd med innlevering ca. 2 uker før muntlig eksamen. Muntlig eksamen vil ha varighet på inntil 50 minutter for hver gruppe. Både prosjektoppgaven og muntlig eksamen må være bestått.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Morten Sommer
Faglærer
Bjørn Ivar Kruke , Kenneth Arne Pettersen Gould
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Kombinasjon av forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og prosjektarbeid med veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Granskingsmetodikk (MTS110_1) 10

Åpent for

Masterstudenter i Teknisk Samfunnssikkerhet ved det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultetet. Studenter på master i Samfunnssikkerhet kan søke om opptak. Samlet antall studenter kan maksimalt være ca. 30. Det må minst være 15 oppmeldte studenter hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Emneevaluering

Skjema og samtaler i henhold til retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk