en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM500_1

Infrastruktur og sårbarhet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet. Emnet er samtidig et introduksjonskurs til fordypningsretningen.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha kunnskap om samfunnets infrastruktur og hva som gjør infrastrukturen sårbar. Videre skal studentene kunne analysere sårbarheten i ulike infrastrukturanlegg. Studentene får en innføring i hvordan samfunnssikkerhet har preget all samfunnsplanlegging gjennom tidene. De skal også tilegne seg innsikt i ulike former for rasjonalitet som ligger til grunn for hvordan en i samfunnsplanleggingen forsøker å løse risikoproblem knyttet til infrastruktur. Det vil legges særlig vekt på at studenten forstår hvordan en kan løse interessekonflikter i håndteringen av risiko gjennom deltakerorienterte planleggings- og beslutningsprosesser.

Innhold

Følgende tema blir belyst: Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet, maktens rasjonalitet, teorier om infrastruktur og lokalisering, sårbarhet i infrastrukturer, klimaendringer og sårbarhet, samspillet mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper. Andre tema er arealplanlegging og klimautfordringer, samfunnssikkerhet og retorikk. En vil gå spesielt inn på infrastrukturområder som helsesektoren, vann-, avløp- og kraftforsyningssystemet, samt IKT.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid1/2 A - F
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Både prosjektoppgave og skriftlig eksamen må være bestått. Hver av delene teller 50 % ved evaluering.
Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven har anledning til å ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Njå , Kirsti Russell Vastveit
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen vil foregå i forelesninger. Studentene skal i utføre prosjektarbeid i grupper med veiledning. Gruppene består av 4-6 studenter. Prosjektarbeidet er obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Infrastruktur og sårbarhet (MTS230_1) 10

Åpent for

Åpent for masterstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Pensum består av et utvalg av bøker, rapporter og artikler som trykkes opp i et kompendium som vil foreligge ved semesterstart


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.06.2020

Historikk