en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RIS620_1

Økonomisk analyse i risikostyring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
Kunnskaper
  • være i stand til å forstå økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til problemstillinger innenfor fagområdet risikostyring

Ferdigheter
  • ha evne til å gjennomføre enkle økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til problemstillinger innenfor fagområdet risikostyring

Generell kompetanse
  • kunne planlegge og gjennomføre ulike prosjekt i risikostyring på en selvstendig måte og bidra konstruktivt inn i tverrfaglige team

Innhold

I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

RIS500 Risikoanalyse og -styring

RIS 500 Risikoanalyse og risikostyring

Grunnleggende kurs i mikroøkonomi

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
M-DAG1 A - F
M-DAG240 minutterA - F
M-DAG340 minutterA - F
M-DAG440 minutter
M-DAG540 minutter

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Individuelt arbeid eller gruppearbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeisformen. ca 3 timer hver uke

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Utvalgte artikler publiseres på Canvas ved oppstart av emnet


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.08.2019

Historikk