en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RIS520_1

Teknisk sikkerhet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset vil studenten ha kjennskap til
  • brennbare gasser og væsker og utvalgte egenskaper som er relevante for sikkerhet
  • fenomener som lekkasje, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • hvordan utføre enkle konsekvensanalyser for hendelser som beskrevet ovenfor

Innhold

Kurset tar for seg scenarieutviklingen fra lekkasje av brennbare stoffer til at branner og eksplosjoner oppstår og utvikler seg. Eksperimenter som omhandler antennelse, brann og eksplosjon blir beskrevet og visualisert, noen vha video. Emner som tas i betraktning, er:
  • Eksempler på ulykker og hendelser
  • Viktige begreper så som flammepunkt, brennbarhetsgrenser, minimum tennenergi etc.
  • Forklaring av fysikken og kjemien til lekkasjer, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • Beskrivelse av konsekvenser av ulykkeshendelser
  • Tiltak og barrierer mot ulykker
  • Enkle analytiske teknikker

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og termodynamikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
En obligatorisk prøve vil bli arrangert i løpet av semesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Roar Bakke
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Fire timers forelesning pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknisk sikkerhet (MOS230_1) 10

Åpent for

Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020

Historikk