en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RED101_1

Kjemi for data/elektro

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene Data - bachelorstudium i ingeniørfag og Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne: Navnsette uorganiske og organiske kjemikalier. Ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting. Forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv. prinsipper for likevekter. Ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi.

Innhold

Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og korrosjon. Petrokjemi og plast/polymerer. Organisk kjemi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FCappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling.
Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petra Imhof , Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Forelesninger (3 timer i uken), regneøvelser (1 time i uken).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Miljøkjemi og HMS (KJE100_1) 5
Kjemi og miljølære (BIK280_1) 5
Kjemi og miljølære (TE0552_A) 5

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes

Litteratur

Lærestoffet i "Kjemi og miljølære" av Nils Chr. Boye. Kapitlene 3-13.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk