en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU760_1

Spesiell yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen helse- og sosialfag med hovedfokus på videregående skole.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
Kunnskap
  • ha kjennskap til læreplanene for helse- og sosialfag i videregående skole kunne forskriften til opplæringsloven, paragraf 4-1 til 4-10
  • ha kjennskap til opplæringskontoret for faget sitt og hvordan det jobber ha kjennskap til prinsippene for spesialundervisning kunne tilbudsstrukturen i kunnskapsløftet for helse- og sosialfag
  • ha kjennskap til de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet

Ferdigheter
  • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor helse- og sosialfag
  • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer i skolen
  • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
  • kunne foreta yrkesveiledning innen eget programområde

Generell kompetanse
  • kunne begrunne undervisning med grunnlag i læreplanen for helse- og sosialfag i videregående skole

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave45/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen55/10030 minutterA - F
Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent.
Varighet på muntlig eksamen: Inntil 30 min.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Arbeidskrav gitt av faglærer.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Elisabeth Fløisand
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag, Torill Ekelund Gyldendal Norsk Forlag AS Akademisk 2007 - ISBN 978-82-05-37387-7 Hele boken (150 sider)
Variert undervisning - mer læring - Lærerens metodebok Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen Fagbokforlaget, 2006 - ISBN 82-450-0371-9 Hele boken (150 sider)
Læring gjennom praksis. Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Grete Haaland Sund og Sigmund Egil Nilsen Pedlex Norsk Skoleinformasjon, 2008 - ISBN 978-82-7841-554-2 Hele boken (120 sider)
Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere - Yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap Hilde Hiim og Else Hippe Gyldendal Norsk Forlag AS Akademisk, 2001 - ISBN 82-00-12833-4 Deler av boken (180 sider) Innledning, kap.1, 2, 3, 4, kap.6 s.207-226, kap.7 og 10
Det vil i tillegg bli satt opp en liste over sentrale dokumenter og nettadresser I tillegg kommer 200 selvvalgte sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk