en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU720_1

Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen bygg- og anleggsteknikk med hovedfokus på videregående skole.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
Kunnskaper
 • kunne forskrift til opplæringsloven paragraf 3-1 til 3-68
 • ha kjennskap til opplæringskontoret for faget sitt og hvordan det jobber
 • ha kjennskap til prinsippene for spesialundervisning
 • ha kjennskap til tilbudsstrukturen i kunnskapsløftet og fagfornyelsen for det utdanningsprogrammet som han/hun underviser på, for å kunne foreta yrkesveiledning innen eget programområde
 • ha kjennskap til prinsippene for elevbedrift og partnerskapsavtaler
 • ha kjennskap til de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet og fagfornyelsen

Ferdigheter
 • kunne utarbeide lokale læreplaner ut fra nasjonale kompetansemål i læreplanen, og kunne omgjøre disse til praktiske og teoretiske undervisningsopplegg
 • kunne differensiere undervisningen med tanke på å gi elevene tilpasset opplæring
 • kunne integrere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen
 • kunne utarbeide vurderingssituasjoner, og
 • kunne orientere seg i forskrift til opplæringsloven

Generell Kompetanse
 • kunne bruke strategier for lederstil, for å kunne forebygge og bearbeide konflikter og mobbing.
 • kunne tilrettelegge undervisning til ulike elevforutsetninger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave45/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen55/10030 minutterA - F
Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent
Varighet på muntlig eksamen: Inntil 30 min.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte til samlingene
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Rune Frestad
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.07.2020

Historikk