en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET670_1

Formasjonsevaluering og brønntesting

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formasjonsevaluering dekker bruken av logger og kjernemålinger for bestemmelse av litologi, reservoaregenskaper, væskekontakter, gass/olje volum og segmentering/barriere.
Brønntesting dekker det teoretiske grunnlaget for analyser av test data fra olje- og gassbrønner, inkludert data fra kabelbaserte operasjoner, og standard metoder for praktisk anvendelse av teorien til å bestemme reservoar- og brønnparametre fra testdata.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studenten:
  • Kjenne til loggeoperasjoner og datainnsamling under/etter boring.
  • Tolke brønnlogger.
  • Gjøre en fullstendig petrofysisk feltevaluering med bestemmelse av reservoarkvalitet, væskekontakter, gass/olje volum osv. fra geologi, logger, kjerner og tester.
  • Kjenne til standard metoder til å analysere data fra brønntester.
  • Kunne kjenne igjen særtrekk i data som identifiserer brønntype og brønneffekter.
  • Kunne kjenne igjen særtrekk i data som gir informasjon om reservoargrenser og kunne bestemme avstander og størrelse på områder.
  • Ha en generell forståelse for begrensninger som gjelder for teori og metoder innen analyser av brønntester.

Innhold

Formasjonsevaluering omhandler bruken av logger, kjernemålinger og testing for bestemmelse av litologi, net sand, porøsitet, vannmetning, permeabilitet, HC volum, formasjonsstyrke, sprekker, seismisk litologi og segmentering/barriere. Kurset består av forelesninger og teoretiske øvelser basert på data fra gass/olje felt i Nordsjøen eller Haltenbanken.
Brønntesting omhandler analyser av tidsavhengige trykkdata eller Pressure Transient Analysis (PTA). Slike data kan komme fra forskjellige typer tester, inkludert Drillstem Tests (DST) og kabelbaserte (WL) tester. I analyser av brønntester brukes løsninger av diffusjonsligninger for radiell, lineær og sfærisk strømning. Teknikker blir forelest for analyser av både trykkavlastnings og -oppbygnings data fra vertikale brønner med og uten sprekker og horisontale brønner. Analysene bidrar til forståelse av barrierer / segmentering, oppsprekking nær brønnen, skinnfaktor og effektiv brønnradius, permeabilitet, samt avstand til reservoargrenser. Anvendelse av PTA til trykkdata fra permanente nedihullsmålere (PDG) er også diskutert. Forelesningene er kombinert med obligatoriske datamaskinøvelser.

Forkunnskapskrav

Søkere om opptak til enkeltemne må oppfylle kravene for opptak til master i petroleumsteknologi.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen75/100 A - FGodkjent kalkulator.
Obligatoriske dataoppgaver25/1004 timerA - F
Eksamen blir gitt på engelsk, men studenten kan svare på norsk eller engelsk. 40% på begge deler av kurset for å få bestått.

Fagperson(er)

Faglærer
Anton Shchipanov , Dmitry Shogin
Emneansvarlig
Dmitry Shogin
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesning, teoretiske og praktiske øvelser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Formasjonsevaluering og brønntesting (MPE760_1) 10

Åpent for

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Spørreskjema.

Litteratur

Forelesninger, artikler, kompendium, programvarer.
All undervisningsmateriell blir gjort tilgjengelig på Canvas


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 11.12.2019

Historikk