en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET660_1

Reservoarsimulering

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videregående kurs i reservoarimulering, teoretisk og praktisk del.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten være i stand til å:
  • forstå konstruksjonen av en standard simuleringsmodell for strøm i reservoaret
  • kunne bruke en avansert simuleringsmodell

Innhold

Differensialligninger for massebevaring, Black Oil og komponentmodell. Diskretisering, endelige differanser. Linearisering, Newton's metode. IMPES, AIM og implisitt løsning. Løsning av lineære ligninger, direkte og iterative metoder. Bruk av en simuleringsmodell for å løse reservoartekniske problem.

Forkunnskapskrav

PET510 Modellering av reservoar og brønnstrømning

Anbefalte forkunnskaper

PET560 Metoder for økt oljeutvinning, PET565 Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

EDB-øvelse

Fagperson(er)

Faglærer
Dag Chun Standnes , Pål Østebø Andersen
Emneansvarlig
Pål Østebø Andersen , Hans Kleppe
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatoriske EDB-øvninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reservoarsimulering (MPE750_1) 10

Åpent for

Bare for masterstudenter petroleumsteknologi, spesialisering reservoarteknologi.

Emneevaluering

Standard UiS-prosedyrer

Litteratur

Materiell publisert på Canvas ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019

Historikk