en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET640_1

Fra gass til elektrisitet og varme

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Energikonvertering, varmeoverføring, systemstudier og forbrenningsteknikk

Læringsutbytte

Kurset søker å gi studentene konkrete kunnskaper om hvordan energi kan omdannes fra en form til en annen. Etter å ha fullført kurset skal studentene kunne demonstrere forståelse for og ferdigheter innen energikonvertering, metoder for energikonvertering og teknologi relatert til funksjon og ytelse, - både fra et teknisk og mer miljømessig synspunkt. Etter kurset vil studentene kunne utføre skala beregninger av gassbaserte kraftverk og evaluere ulike miljøtiltak mht. effekt og vanskelighetsgrad.

Innhold

Kursen gir generell kunnskap om teknikker for energikonvertering fra naturgass til elektrisitet og varme. Gasskjeler med tilhørende damp-cykler samt gassturbiner og kombinerte cykler studeres på både system og komponentnivå. Interiørmessige verktøy som TS, HS og TQ diagram for system og komponentanalyse introduseres. Komponentutforming og utviklingstrender for delsystem og komponenter i overnevnte cykler diskuteres. Med hjelp av enkle eksempel, sammenheng mellom termodynamikk, system utforming og virkningsgrad belyses.
  • Gasskjeler (boilers) og tilhørende damp-cykler (steam-cycles) studeres på både system og komponent nivå der forenklede varmeoverføringsberegninger introduseres.
  • Gassturbin utforming og utvikling belyses.
  • Forbrenning og energikonvertering i kjeler og turbin-brennkammer sammenliknes og grunnleggende CO2 renseteknikker introduseres

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mohsen Assadi

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og projektoppgave

Åpent for

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk