en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET565_1

Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sentralt i kurset vil være å frambringe 1D modeller relevant for å simulere en og to fase oppførsel i porøst media. Analytiske løsninger av disse transportligningene vil bli diskutert såvel som prinsipp for bruk av numeriske metoder.

Læringsutbytte

1) Ikke-lineær konserveringsligning; 2) To-fase transport modeller drevet av diffusjon og/eller adveksjon; 3) Analytiske løsninger og svake løsninger; 4) Numeriske diskretiseringsteknikker for transportligninger; 5) Modellering av kjemiske egenskaper til surfaktanter, polymer, leirmineraler og ionebytte; 6) En-fase adveksjon-diffusjon ligning (lineær adveksjon og diffusjon); 7) En-fase adveksjon-diffusjon med adsorpsjon; 8) En-fase adveksjon-diffusjon med oppløsning/utfelling av mineraler.

Innhold

Grunnleggende matematiske modeller for å studere en og to-fase transport fenomen. Grunnleggende geokjemiske modeller vil også bli beskrevet relevant for transport-reaksjon i porøst medium

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i matematikk (kalkulus)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FStandard kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer
Pål Østebø Andersen , Tore Halsne Flåtten
Emneansvarlig
Steinar Evje

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

Material publisert på Canvas, kompendier, utdrag fra bøker/artikler
Some of the material is based on the books
"Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems", R.J. LeVeque,
Cambridge Texts in Applied Mathematics, Berlin, 2002.
"Numerical Partial Differential Equations. Conservation laws and elliptic equations", J.W. Thomas,
Texts in Applied Mathematics 33, Springer, 1999.
"Geochemistry, groundwater and pollution", C.A.J. Appelo and D. Postma,
CRC Press, Taylor & Francis Group, 2005.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019

Historikk