en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET510_1

Modellering av reservoar og brønnstrømning

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømninsgprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.

Læringsutbytte

  • Ha kunnskap om standard numeriske løsningsteknikker som man kan ha bruk for i petroleumsrelaterte problemstillinger.
  • Være i stand til å formulere sentrale (partielle) differensialligninger relevant for porøs media og brønnstrømning, transiente så vel som steady-state versjoner. Kjenne til viktige lukningslover og korrelasjoner som inngår i slike modeller.
  • Være i stand til å sette opp fornuftige diskretiseringer av slike matematiske modeller og vurdere egenskaper slik som stabilitet og konvergens
  • Ha erfaring med implementering av slike numeriske skjemaer vha et programmeringsverktøy (matlab)
  • Kjenne til konkrete anvendelser av modellene beskrevet over.
  • Ha en generell forståelse av hvilken rolle modeller og beregningsmetoder har i petroleumsvirksomheten.

Innhold

Grunnleggende numeriske metoder, konserveringslover, lukningslover, løsningsteknikker, praktiske anvendelser

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i kalkulus og grunnleggende fysiske lover for fluid mekanikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Skriftlig eksamen (4 timer).
Vilkår for å gå opp til eksamen: 2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent 3 uker før eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Vilkår for å gå opp til eksamen: 2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent 3 uker før eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Steinar Evje
Faglærer
Kjell Kåre Fjelde

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser

Åpent for

Computational Engineering, master
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk