en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET510_1

Modellering av reservoar og brønnstrømning

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette kurset gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømninsgprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.

Læringsutbytte

  • Ha kunnskap om standard numeriske løsningsteknikker som man kan ha bruk for i petroleumsrelaterte problemstillinger.
  • Være i stand til å formulere sentrale (partielle) differensialligninger relevant for porøs media og brønnstrømning, transiente så vel som steady-state versjoner. Kjenne til viktige lukningslover og korrelasjoner som inngår i slike modeller.
  • Være i stand til å sette opp fornuftige diskretiseringer av slike matematiske modeller og vurdere egenskaper slik som stabilitet og konvergens
  • Ha erfaring med implementering av slike numeriske skjemaer vha et programmeringsverktøy (matlab)
  • Kjenne til konkrete anvendelser av modellene beskrevet over.
  • Ha en generell forståelse av hvilken rolle modeller og beregningsmetoder har i petroleumsvirksomheten.

Innhold

Grunnleggende numeriske metoder, konserveringslover, lukningslover, løsningsteknikker, praktiske anvendelser

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Steinar Evje
Faglærer
Kjell Kåre Fjelde

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

Material publisert på Canvas, kompendier, utdrag fra bøker
En del av forelesnings materiale er basert på boken:
"Introduction to partial differential equations", A. Tveito and R. Winther,
Texts in applied Matheamtics, Springer, 2005.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 11.12.2019

Historikk