en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET500_1

PVT i petroleum reservoarer og fluider

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forståelse for petroleumreservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) som påvirker fluidene i reservoarene er en del av basiskunnskapen som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i petroleumsindustrien.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om de forskjellige elementene og prosessene som fører til dannelse av petroleumssystemer og hydrokarbonreservoarer i jorden.

 • Grunnleggende kunnskap om de forskjellige konseptene og metodene som geovitenskapsmenn bruker for å forstå 3D-geometrien og egenskapene til petroleumsreservoarer.

 • Grunnleggende kunnskap av type hydrocarbonfluider vi finner i reservoarer, og oppførselen til fluidene i reservoaret gjennom produksjon og prosesssystemene.


Ferdigheter:
 • Gjenkjenne forskjellige avsetningsmiljøer og tektoniske situasjoner for sedimentære bergarter og hvordan de kan påvirke hydrokarbonreservoarer.

 • Beregning av reserver i reservoaret basert på geofysiske, petrofysiske, og produksjon/test data.

 • Forstå representativ prøvetaking av reservoarvæsker for komposisjons- og PVT-analyse.

 • Forstå eksperimentelle teknikker for komposisjons- og PVT-analyse i laboratoriet.

 • Forstå bruk av komposisjons- og PVT-analyse for reservoar- og produksjonstekniske beregninger.


Generell kompetanse:
 • Bruke og forstå relevante digitale verktøy.

 • Kommunisere og forklare hvordan petroleumssystemer fungerer med tanke på trykk, volum og temperatur for hydrokarbonindustrien og samfunnet.

 • Kunne vurdere potensialet for hydrokarbonforekomster og produksjon av disse.

Innhold

Forståelse av petroleumreservoarer er en av hovedforutsetningene for oljeindustrien for å kunne bevare, optimalisere og øke reservene. Definisjon av reservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) som påvirker reservoarfluidene er en del av basiskunnskapene som både geofagfolk og ingeniører blir konfrontert med i sitt daglige gjøremål i petroleumsindustrien.
Dette emnet introduserer geologiske, fysiske og kjemiske prosesser som kontrollerer PVT-betingelsene, og som bestemmer egenskapene til hydrokarbonfluidene ved reservoarbetingelser. Emnet innefatter en geofaglig del og en del om PVT for fluider.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/14 timerA - F
Sluttkarakteren blir basert på en mappevurdering som inneholder 5-10 skriftlige rapporter som teller 40% av den totale karakteren, og en skriftlig eksamen som teller 60% av den totale karakteren. Underviserne vil sette den endelige karakteren.
Hvis en student ikke består eller ønsker å forbedre karakteren, må hun / han ta hele kurset igjen året etter.


Geofag
Laboratorieøvelser og regneøvelser er inkludert i mappen.

PVT for fluider
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Obligatorisk innlevering av samlet laboratorierapport for evaluering.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Reservoargeologi
Obligatoriske øvelser, med innlevering av prosjektrapporter for evaluering.

PVT av fluider
Obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt.
Obligatorisk innlevering av prosjektrapport for evaluering.
Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Skule Strand
Faglærer
Siri Gloppen Gjersdal , Ola Ketil Siqveland , Ingrid Carita Augustsson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger, 6 timer per uke. Obligatoriske øvelser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
PVT- og reservoarmodellering (MPE690_1) 5
Reservoargeologi (MPE110_1) 5

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020

Historikk