en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET500_1

PVT i petroleum reservoarer og fluider

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Petroleum reservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) egenskaper som påvirker fluider er en del av basis kunnskap som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i deres arbeid i petroleumsindustrien.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studenten kunnskap om:
De ulike elementene og prosessene som fører til dannelsen av petroleum systemer og hydrokarbon reservoarer i jordens undergrunn.
Basis kunnskap om forskjellige konsepter og metoder som gologer bruker for å forstå 3D geometri og egenskaper til petroleumsreservoarer.
Gjenkjenne forskjellige avsetnings og tektoniske mekanismer i sedimentære bergarter og hvordan de kan påvirke reservoaregenskapene.
Forstå hvordan representative prøver av Reservoarfluider kan tas for komposisjon - og PVT-analyser.
Forstå eksperimentelle teknikker for komposisjonsanalyser og PVT-analyser i laboratoriet.
Forstå bruken av komposisjon og PVT-analyser for reservoar og produksjonstekniske beregninger.
Bruke og forstå PVT-simulatorer.

Innhold

Forståelse av petroleum reservoarer er en av hovedforutsetningene for olje industrien for å kunne bevare, optimalisere og øke reservene. Definisjon of reservoir mineraler, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) som påvirker treservoarfluidene er en del av basiskunnskapene som både geofysikere og ingeniører blir konfrontert med i sitt daglige gjøremål i petroleumsindustrien. Dette faget introduserer geologiske, fysiske og kjemiske prosesser som kontrollerer PVT betingelsene, og som bestemmer egenskapene til hydrocarbon fluidene ved reservoar betingelser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og mappevurdering med innleveringer
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen6/104 timerA - F
Mappe med 5 til 10 obligatoriske innleveringer4/10 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Petroleumsgeologi
Obligatoriske øvinger i beregninger av olje og gass reserver i reservoarer på norsk sokkel, med innlevering av rapporter for evaluering.

PVT of Fluids
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Obligatorisk innlevering av laboratorierapporter for evaluering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Skule Strand
Faglærer
Ahmed Adnan Aqrawi, Paul Henry Nadeau , Ola Ketil Siqveland
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger, 2 timer 3 ganger pr. uke.
Obligatoriske øvinger i feltreservoar beregninger.
Obligatoriske laboratorieøvelser i PVT av fluider, 3 øvinger totalt 9 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
PVT- og reservoarmodellering (MPE690_1) 5
Reservoargeologi (MPE110_1) 5

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

PET-500 PVT of reservoir and fluids
The PET-500 er et todelt kurs; Petroleum geology and PVT of Fluids
Literature list for Petroleum geology
- Bjørlykke, K. (ed.), (2010) Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer, 508 p. - Lecture notes - Excercises
Literature list for PVT of Fluids -
Compendium in PVT of Fluids, PVT - Analyses (PET-500), - Lecture notes
Supporting literature list:
- PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids Ali Danesh Elsevier , ISBN 0-444-82196-1
- Phase Behavior Curtis H. Whitson and Michael R. Brulè SPE Monograph Vol.20 ISBN 1-55563-087-1
- Properties of Oils And Natural Gasses K.S. Pedersen, Aa.Fredenslund, P. Thomassen Gulf Publishing Company ISBN 0-87201-588-2
- Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems M.B. Standing SPE , 1951, 8th Printing 1977
- Termodynamics of Hydrocarbon Reservoirs Abbas, Firoozabadi, McGraw-Hill, ISBN 0-07-022071-9


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019

Historikk