en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET250_1

Naturgassteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Egenskaper og oppførsel til naturgasser sett i sammenheng med gassproduksjon fra reservoar til anvendelse av gassen i et energimarked.

Læringsutbytte

Kurset skal gir studenten konkrete kunnskaper om gassers natur og egenskaper knyttet til bruk og lagring, gi ferdigheter innen beregning av brennverdi og likevektsbetraktninger samt hvordan naturgasser er lagret. Etter å ha fullført kurset vil studenten ha nødvendig kompetanse til å utføre enkle beregninger av gassers oppførsel, energi omsetning og trykk, volum - temperatur forhold..

Innhold

Kursets første del beskriver naturgassers faseoppførsel og ulike PVT - relasjoner og øvrige karakteristiske egenskaper ved naturgasser. Faselikevekt og naturgassers PVT egneskaper drøftes inngående og karakteristiske egenskaper ved naturgasser som volumfaktorer, kompressibilitet, viskositet osv. omtales spesielt. Ulike typer naturgasskilder som tørr-, våt og gas, gas kondensatreservoar belyses i tillegg omtales også ukonvensjonelle gasskilder. Kursets andre del omhandler ulike fundamentale aspekt relatert til egenskaper og bruk av naturgasser slik som; reaksjonskinetikk, energiinnhold, brennverdi, kvalitetskrav, forbrenning og gassbrennere, gass til energi og ulike miljøaspekt og krav til rensing

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig(e) eksamen(er)1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer
Runar Bøe , Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo
Emneansvarlig
Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo

Arbeidsformer

6 timer undervisning i uken, inklusiv gjennomgang av øvingsoppgaver.
Undervisningen gjennomføres på tradisjonelt vis med forelesninger, praktiske øvingseksempler og løsning av øvingsoppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Naturgassteknologi (BIP290_1) 5

Åpent for

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standar UiS prosedyre

Litteratur

Forelesningsnotater og oppgaver "Fundamental Aspects of Natural Gas Engineering" ved Jann Rune Ursin og utvalgte deler av boken "Natural Gas Engineering", Donald L. Katz og Robert L. Lee.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020

Historikk