en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET210_1

Bore- og brønnvæsker

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for bruk av bore- og brønnvæsker: Komponenter og virkemåte, reologi og strømning, interaksjon med formasjonen, trykkontroll, transport og fjerning av borekaks, miljøhensyn, testemetoder.

Læringsutbytte

Studentene vil kunne bidra til design av en enkel bore-væskesammensetning for virkelige brønner. Videre vil studenten forstå filosofien bak borevæskedesign. Studenten vil også forstå bore- og brønnvæskefunksjoner i helhetsbildet for boring og produksjon.

Innhold

Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for bruk av bore-og brønnvæsker: Komponenter og virkemåte, reologi og strømning, interaksjon med formasjonen, trykkontroll, transport og fjerning av borekaks,brønn semetering, leak off testing, miljøhensyn, testemetoder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

PET100 Boring

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Lab- øvinger
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Samtlige rapporter må være godkjent innen oppgitt frist.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mahmoud Khalifeh
Ansvarlig laboratorieøvelser
Kim Andre Nesse Vorland , Jorunn Hamre Vrålstad , Jostein Djuve , Sivert Bakken Drangeid
Faglærer
Arild Saasen

Arbeidsformer

Forelesninger og laboratorieøvinger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bore og brønnvæsker (BIP200_1) 5

Åpent for

På grunn av begrenset kapasitet på laboratoriet er emnet kun tilgjengelig for studenter opptatt på studieprogram hvor emnet inngår som obligatorisk, eller som anbefalt valgemne, i vedtatte studie- og utdanninger. Dette jfr. § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler. Studenter som ikke har emnet inne i sin opprinnelige utdanningsplan, men som ønsker å følge emnet, må søke emneansvarlig instituttleder om å få tilgang. Søknaden fremmes iht. retningslinjer for søknad om opptak til enkeltemner.

Emneevaluering

Standard UiS rutiner

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk