en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reservoarteknikk

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.


Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk. Studentene vil etter endt kurs ha god forståelse av PVT egenskaper og faseoppførsel til reservoarfluider. Analytiske beregninger for separatorer, av en- og tofase strøm i porøse medier, materialbalanse for olje- gassreservoar, trykktesting i brønn vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha en forståelse av:
  • •Begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk.
  • •Karakterisere forskjellige reservoarfluider.
  • •Beregne flerfase strøm i porøst medium.
  • •Ha innblikk i reservoar parameter som dikterer stømming.
  • •Bruk av materialbalanse i gjenvinningsberegning.

Innhold

PVT egenskaper av reservoar fluider, Faseoppførsel, Separatorberegninger, Gjenvinningsberegninger fra gass reservoarer, Petrofysikk, Porøsitet, Permeabilitet, Metninger, Kapillartrykk, Relative permeabiliteter, Fuktpreferanse, Kompressibilitet, Materialbalanse for oljereservoarer, Trykktestanalyse, Flerfasestrøm (Buckley-Leverett, Trykkpotensial, Koning (Gass, vann, og samtidig gass-vann), Regneoppgaver, Laboratoriekurs

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs, 3 obligatoriske oppgaver
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget
3 obligatoriske oppgaver må være godkjent.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser
Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa, Svein Myhren
Faglærer
Tina Puntervold
Emneansvarlig
Tina Puntervold, Aksel Hiorth

Arbeidsformer

Forelesninger, Oppgaveløsing og laboratorieundervisning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reservoarteknikk (BIP140_1) 10

Åpent for

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS rutiner

Litteratur

Introduction to Petroleum Reservoir Engineering, A.B. Zolotukhin, J.R. Ursin, SiS bokhandelen, tilgjengelig på Canvas
Reservoir Engineering Part II, T. Austad, J. Kolnes, tilgjengelig på Canvas
Laboratorieøvinger i reservoarteknikk, O.K. Siqveland, tilgjengelig hos Attende


Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.

Sist oppdatert: 23.05.2019

Historikk