en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET100_1

Boring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Boreprosessen, fra selve boringa med utstyr, til sementering av foringsrør og sikring mot uhell som Blow-out. Det legges spesiell vekt på dimensjonsberegning av borestreng, dyser, slampumper og foringsrør.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten kunne:
  • Forstå og beskrive virkemåte av det viktigste utstyret på og over boredekket, samt i borestrengen; spesielt heisespill, slampumper, borekroner av forskjellige typer, slammotor, jar og nedihulls måleutstyr.
  • Kjenne til boreslam og sement, spesielt strømningsegenskapene til disse, kunne beregne trykktap ved strømning, og vite hvordan foringsrør sementeres.
  • For en gitt brønn og borekrone dimensjonere og beregne styrken av en gitt borestreng, dimensjonen på dyser i borekrona, og beregne oppsett av tilgjengelige slampumper.
  • Kjenne til og bruke de viktigste begrepene om bergartene en borer i, spesielt overlagrings- frakturerings og pore-trykk, samt ut fra disse bestemme foringsrørprogram og dimensjonere foringsrørene.
  • Kjenne til problemer med kick og blow-out og sikringsutstyr som brukes, samt beregne hvordan en sikrest kan komme ut av en kick-situasjon.

Innhold

Boreprosessen, fra selve boringa med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som Blow-out. Det legges spesiell vekt på dimensjonsberegning av borestreng, dyser, slampumper og foringsrør.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunneleggende kunnskaper i matematikk, mekanikk og fysikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/14 timerA - F
Godkjente tabeller deles ut på eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Joakim Skadsem

Arbeidsformer

Forelesning (på engelsk) og selvstudium. Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Boring (BIP180_1) 10
Boring for geovitenskap (BPG170_1) 5
Boring for geovitenskap (BIP350_1) 5
Brønnteknologi (ENP110_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyrer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk