en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OFF590_1

Industrielle tjenester og strategier

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget dekker strategi på selskaps-, gruppe- og teknologinivå, og utvikling av industrielle tjenester basert på selskapets teknologier og kapabiliteter. Det omfavner utvikling, levering og bruk av produktstøtte tjenester rettet mot avansert teknisk utstyr, maskiner og produksjonssystemer, i tillegg til industrielle tjenester generelt. Fokuset er på teknologibaserte industrier, men kan anvendes for alle industrier.

Læringsutbytte

Faget skal gi studentene en basis forståelse av strategi og industrielle tjenester og produktstøtte utvikling, og øvelse i problemløsing, analyse og rapportskriving.
Det skal gi en forståelse av drivkreftene bak utvikling av teknologi og tjenester og endringer i selskapenes konkurranse situasjon.

Innhold

Faget dekker de to relaterte områdene industriell strategi og industrielle tjenester. Det første området dekker strategi på selskaps- og konsern-nivå. Det andre dekker hvordan selskaper bygger konkurransestyrke ikke bare ved å levere produkter men i økende grad ved å utvikle og levere industrielle tjenester basert på selskapet teknologier.
Faget vil ha seminar form hvor studentene gis mulighet til å presentere og diskutere problemer relatert til innholdet i utvalgt litteratur og kilder.
Studentene vil i faget utvikle og forberede en rapport, presentere og forsvare denne. Videre vil de evaluere en annen gruppes rapport og presentasjon. Arbeidet gjøres normalt i grupper på to. Forelesningsspråket er engelsk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport og presentasjon1/1 A - F
En rapport utgjør 100% av karakteren. Både rapport og presentasjon (bestått/ikke bestått) må bestås for å bestå faget

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Knut Erik Bang
Faglærer
Tore Markeset
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Prosjekt, forelesninger, deltakelse i gjesteforelesninger og seminar. Forelesninger skjer på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Industrielle tjenester (MOM400_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk