en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OFF550_1

Undervannsteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. Det tas utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
  • Ha grunnleggende forståelse av kriterier for valg av undervannsutbygginger generelt
  • Ha grunnleggende forståelse av oppbygning av undervannsproduksjonssystemer
  • Forstå mekanisk og strukturell oppbygning av permanente og temporære systemer og de krefter systemene utsettes for
  • Ha oversikt over funksjoner til kritiske undervannssystemer
  • Ha grunnleggende forståelse av hydrauliske kontrollsystemer
  • Forstå og bruke relevante standarder

Innhold

Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. I gjennom obligatorisk prosjektarbeid tas det utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektrapport
En prosjektoppgave (selvstendig arbeid) må innleveres senest 3 uker før eksamen og være godkjent for å få tilgang til eksamen. Denne må være godkjent av faglærer innen 2 uker før eksamensdato.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lorents Reinås
Faglærer
Lorents Reinås , Yihan Xing , Muk Chen Ong
Ansvarlig laboratorieøvelser
Thor Johan Aksland
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Undervises over fullt semester med 4 timer i uken + prosjektoppgave, totalt ca 80 timer arbeidsbelastning. Som en del av faget skal det gjennomføres en prosjektoppgave som må godkjennes før en kan gå opp til eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Undervannsteknologi (MOM450_1) 10

Åpent for

Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk