en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OFF520_1

Rørledninger og stigerør

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet handler om grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.

Innhold

Knekking/buling av rørtverrsnitt, design basert på grensetilstander. Bruk av Morrison's likning ved beregning av hydrodynamiske krefter på rørtverrsnitt. Maksimal kapasitet mhp. styrke og utmatting utifra statistisk styrte laster. Utmatting av rørledninger og stigerør som følge av vibrasjoner fra virvelavløsninger. Krefter mellom havbunn/rørledning, stabilitet av rørledning på havbunnen. Dimensjonering av nødvendig veggtykkhet, trykktesting. Installasjon av rørledninger. Respons som følge av "trål-støt". Skademekanismer. Inspeksjon og vurdering av feil i rørledninger. Stigerør i dyptvann.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniel Nalliah Karunakaran
Studiekoordinator
Sheryl Josdal
Faglærer
Muk Chen Ong
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og øvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Rørledninger og stigerør (MOK160_1) 5

Åpent for

Masternivå ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) Studenter på masternivå ved Det teknisk-naturvitenskaplig fakultet kan også vurderes for opptak. 

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Palmer and King
Subsea Pipeline Engineering
ISBN 1-59370-013-X
2004
Pennwell
Bræstrup et al.
Design and Installation of Marine Pipelines
ISBN 0-632-05984-2
2005
Blackwell Science


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019

Historikk