en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OFF510_1

Drift og vedlikeholdsstyring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt i kurset skal studenten ha en grunnleggende forståelse av sentrale aspekter omkring styring og ledelse av drift og vedlikehold gjennom planlegging, produksjon, installasjon, uttesting, og drift av avanserte, komplekse og integrerte maskiner, utstyr, produkter, systemer, samt produksjonsfasiliteter og fabrikker. Studentene skal demonstrere forståelse og bruk av vanlig metoder, verktøy og analyse. Konteksten vil være onshore/offshore teknologi (f.eks. olje og gass produksjonsplattformer eller offshore vindparker)

Innhold

Kurset beskriver sentrale faktorer og metoder brukt for å optimalisere aktiviteter i forskjellige livssyklusfaser (f.eks. design og utvikling, installasjon og uttesting, drift og vedlikehold, fjerning og resirkulasjon) med hensyn på kostnad og profitt, og akseptable risikonivå for helse, miljø og sikkerhet, samt investeringer. En prosjektrapport skal leveres med fokus på drift og vedlikeholdsstyring.
Kurset blir undervist i tre moduler med følgende innhold: Modul 1: Introduksjon til drift og vedlikehold; -Vedlikehold som en forretningsprosess og verdiskapningsprosess; -Trender i vedlikeholdsstyring; -Definisjoner og terminologi; -Vedlikeholdstyper, valg av vedlikeholdsstrategier og metoder; -NORSOK standarder, legislative krav, og risiko akseptkriteria med hensyn til helse miljø og sikkerhet; Modul 2: Hovedkonsept, verktøy og teknikker; -Tekniske analyse, utstyr teknisk- og funksjonshierarki, feilmoduseffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA), feiltreanalyse (FTA), Hendelsetreanalyse (HTA), etc.; -Design ut/ design for vedlikehold med hensyn på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet, drift og vedlikeholdsstøtte; -Livssyklus kostnad; -Reservedeler og logistikk; -Data og informasjonsstyring; Modul 3: Vedlikeholdsstyring og utvikling av vedlikeholdsprogram; -Pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM); -Risikobasert vedlikehold (RBM) og risikobasert inspeksjon (RBI); -Vedlikeholdsmål og strategier; -Vedlikeholdsstyring og arbeidsprosesser

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave (gruppe) og muntlig presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave (gruppe)1/1 A - F
Muntlig presentasjon0/1 Bestått - Ikke bestått
Karakter i prosjektoppgaven teller 100%. Muntlig presentasjon vurderes Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få bestått på emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Idriss El-Thalji
Faglærer
Idriss El-Thalji
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektoppgave. Gjesteforelesninger. Undervisningsspråket er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drift og vedlikeholdsstyring (MOM460_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Emneevaluering

Evalueringsskjema og/ eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer for TN og UiS.

Litteratur

Kompendium i Drifts- og vedlikeholdsstyring, utvalgte bøker og artikler
1. Pintelon, L. and A. Parodi-Herz, Maintenance: An evolutionary perspective, in Complex system maintenance handbook, K. Kobbacy and D.N.P. Murthy, Editors. 2008, Springer. p. 22-48.
2. Blanchard, B., Introduction to system engineering, in System engineering management. 2004, John Wileys & Sons, INC.
3. Kelly, A., The structure of plant, in Maintenance strategy: business-centred maintenance. 1997, Butterworth-Heinemann.
4. Haroun, A.E. and S.O. Duffuaa, Maintenance Organization, in Handbook of maintenance management and engineering, M. Ben-Daya, et al., Editors. 2009, Springer. p. 3-11.
5. Duffuaa, S.O. and A.E. Haroun, Maintenance Control, in Handbook of maintenance management and engineering, M. Ben-Daya, et al., Editors. 2009, Springer. p. 93-109.
6. Al-Fares, H.K. and S.O. Duffuaa, Maintenance Forecasting and Capacity Planning, in Handbook of maintenance management and engineering, M. Ben-Daya, et al., Editors. 2009, Springer. p. 157-173.
7. Al-Turki, U.M., Maintenance Planning and Scheduling, in Handbook of maintenance management and engineering, M. Ben-Daya, et al., Editors. 2009, Springer. p. 237-255.
8. Kelly, A., Maintenance Stores, in Maintenance organisation and systems: business-centred maintenance. 1997, Butterworth-Heinemann. p. 186-197.
9. Kelly, A., Maintenance documentation systems: what they are and how they work, in Maintenance organisation and systems: business-centred maintenance. 1997, Butterworth-Heinemann. p. 204-220.
10. Duarte, J.C., P.F. Cunha, and J.T. Craveiro, Maintenance Database. Procedia CIRP, 2013. 7: p. 551-556.
11. Barabadi, A., O. Tobias Gudmestad, and J. Barabady, RAMS data collection under Arctic conditions. Reliability Engineering & System Safety, 2015. 135: p. 92-99.
12. Rausand, M. and A. Høyland, Qualitative system analysis, in System reliability theory: models, statistical methods, and applications. 2004, A John Wiley & Sons, INC. p. 73-125.
13. Blanchard, B.S. and W.J. Fabrycky, Design for maintainability, in Systems engineering and analysis. 2011, Pearson Education, INC. p. 424-468.
14. USDoT, Inspection fundamentals, in Aviation maintenance technician handbook: general. 2008, US Department of Transportation. p. 8, 1-34.
15. Moubary, J., Proactive maintenance 2: predictive tasks, in Reliability-centred maintenance. 1997, Butterworth-Heinemann. p. 144-169.
16. Bradley, E., Condition monitoring, in Reliability engineering: A life cycle approach. 2017, CRC Press. p. 137-154.
17. Singh, R., et al., Total Productive Maintenance (TPM) Implementation in a Machine Shop: A Case Study. Procedia Engineering, 2013. 51: p. 592-599.
18. Puvanasvaran, A.P., C.Z. Mei, and V.A. Alagendran, Overall Equipment Efficiency Improvement Using Time Study in an Aerospace Industry. Procedia Engineering, 2013. 68: p. 271-277.
19. Igba, J., et al., A Systems Approach Towards Reliability-Centred Maintenance (RCM) of Wind Turbines. Procedia Computer Science, 2013. 16: p. 814-823.
20. Selvik, J.T. and T. Aven, A framework for reliability and risk centered maintenance. Reliability Engineering & System Safety, 2011. 96(2): p. 324-331.
21. Shin, J.-H. and H.-B. Jun, On condition based maintenance policy. Journal of Computational Design and Engineering, 2015. 2(2): p. 119-127.
22. Blanchard, B.S. and W.J. Fabrycky, Design for affordability: life cycle costing, in Systems engineering and analysis. 2011, Pearson Education, INC. p. 580-629.
23. Andrawus, J.A., et al., The Selection of a Suitable Maintenance Strategy for Wind Turbines. WIND ENGINEERING, 2006. 30(6): p. PP 471-486.
24. vandenBoomen, M., et al. Common Misunderstandings In Life Cycle Costing Analyses And How To Avoid Them. in Fifth International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering: IALCCE 2016. 2016. Delft, The Netherlands.
God leser
Gas and Oil Reliability Engineering: Modeling and Analysis (2nd Edition) by Eduardo Calixto.


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk