en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK600_1

Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) lar oss løse ligningene for fluiddynamikk for komplekse ingeniørproblemer. CFD brukes i dag innenfor et vidt spekter av industrier, noen eksempler er:
 • luftmotstand på fly og biler
 • vind- og bølgelaster på bygg og marine konstruksjoner
 • varme- og massetransport i kjemiske prosessanlegg
 • konsekvensmodellering av brann- og eksplosjoner i olje- og gassindustrien

I dette faget vil du få en innføring i beregningsassistert fluiddynamikk. Første del av emnet omhandler grunnleggende teori og numeriske metoder. Andre del av emnet introduserer bruk av CFD-verktøyet OpenFOAM for løsning av praktiske problemer. Kurset avsluttes med et gruppeprosjekt der dere selv velger et problem å simulere i OpenFOAM.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studentene skal kunne
 • de grunnleggende ligningene for fluiddynamikk, og hvordan disse kan beskrives som en generell transportligning
 • egenskapene til endelig volum-metoden for diskretisering av transportligninger
 • de grunnleggende diskretiseringsskjemaene for hvert ledd i transportligningen
 • de vanligste metodene for å håndtere koblede strømningsproblemer
 • de vanligste modellene for turbulent strømning
 • diskutere fordeler og ulemper ved ulike valg av løsningsmetoder og modeller

Ferdigheter
Studentene skal kunne
 • utføre diskretisering av alle ledd i transportligningene med endelig volum-metoden
 • implementere numeriske metoder for å løse transportligninger i programmeringsspråket Python
 • gjennomføre beregninger i CFD-verktøyet OpenFOAM; lage beregningsgrid, velge initial- og grensebetingelser, diskretiseringsskjema og løsningsmetoder og visualisere resultater
 • sammenligne beregninger mot analytiske og eksperimentelle data

Generell kompetanse
Studentene skal kunne
 • gjøre forenklinger av praktiske problemer slik at de kan analyseres med hensiktsmessige vitenskapelige metoder
 • visualisere og fremstille data fra beregninger på en vitenskapelig måte
 • tolke resultater fra numeriske beregninger og vurdere usikkerhet og nøyaktighet
 • samarbeide i grupper for å gjennomføre et prosjektarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 A - F
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Knut Erik Teigen Giljarhus
Faglærer
Knut Erik Teigen Giljarhus
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

8 timer forelesning/øving pr. uke i starten på semesteret (de første 5-6 uker) og 1-2 timer prosjektveiledning i resten av semesteret. Obligatorisk prosjektarbeid skal utføres i grupper på 2-3 studenter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Varmetransport og CFD (MOM430_1) 5

Åpent for

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme

Emneevaluering

Gjennom skjema og/eller samtale i henhold til fakultetets retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk