en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK600_1

Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet tar for seg numerisk analyse av strømning ved bruk av datamaskin. Første del av emnet tar for seg teori og numeriske metoder. I andre del arbeides det i grupper på 2-3 studenter med prosjekt hvor teori og programvare anvendes på et praktisk problem.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne forstå og utføre grunnleggende beregninger ved
  • Numerisk diskretisering av fluid- og transport-ligningene
  • Løsningsmetoder for koplede fluid- og transport-ligninger
  • Modelleringsteknikker for industrielle strømninger
  • Gjennomføre, rapportere og presentere CFD-beregninger ved bruk av OpenFOAM

Innhold

Beskrivelse av strømning: Grensesjikt og strømning med resirkulering. Kontrollvolum metoder for beregning av strømning og transportprosesser i en-, to- og tre dimensjonal geometri. Numerisk modellering av turbulens. Stasjonære og ikke-stasjonære problemer. Invers matrise metoder. Databaserte øvinger ved bruk av OpenFOAM CFD-kode.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 A - F
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Knut Erik Teigen Giljarhus
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

8 timer forelesning/øving pr. uke i starten på semesteret (de første 5-6 uker) og 1-2 timer prosjektveiledning i resten av semesteret. Obligatorisk prosjektarbeid skal utføres i grupper på 2-3 studenter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Varmetransport og CFD (MOM430_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Gjennom skjema og/eller samtale i henhold til fakultetets retningslinjer

Litteratur

An Introduction to CFD - The Finite Volume Method, H K Versteg and W Malalasekera, Prentice Hall, 2007 kapittel 1-9. Kompendier om CFD og OpenFOAM, BH Hjertager.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.11.2019

Historikk