en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK560_1

Fluiddynamikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en videregående gjennomgang av strømningsprosesser. Hovedvekten er på matematisk beskrivelse og analytiske løsningsmetoder.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kjennskap til fysikken og den matematiske formalismen for beskrivelse av fluider for å kunne kunne lese og forstå faglitteraturen på området, og skal selv kunne foreta enkle beregninger av hastigheter, trykk, temperatur og skjærspenning for inkompressibel viskøs strøm. Studenten skal videre ha kunnskap om viktige fenomener i videregående fluiddynamikk, som strømregimer, grensesjikt, ustabiliteter og overgang til turbulent strøm samt grunnleggende CFD.

Innhold

Matematisk beskrivelse av fluider i bevegelse, Navier-Stokes og energi likningene og deres løsninger. Strømregimer: Krypende strøm og potensialstrøm. Løft og drag. Laminære grensesjikt. Strømavløsning og strømhefting. Ustabilitet og overgang til turbulens. Turbulente grensesjikt. Kort innføring i CFD.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Knut Erik Teigen Giljarhus
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Fire timer forelesninger/regneøvinger pr. uke. Undervisningsspråk er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fluiddynamikk (MPT130_1) 4

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk