en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK540_1

Elementmetoder, videregående kurs

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi en videregående innføring i elementmetoder anvendt på problemer innen maskinteknikk og konstruksjonsteknikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
  • Ha en overordnet forståelse av elementmetoden og kunnskaper om de tilnærminger som gjøres og mulige feilkilder
  • Kunne bruke metoden på problemer innen elastisitetsteori og konstruksjonsmekanikk, både statiske og dynamiske og på generelle feltproblem som varmeledning.
  • Være i stand til å utvikle et mindre program i MATLAB/CALFEM for analyser med elementmetode. Ha erfaring med bruk av dataprogram utviklet for generell analyse med elementmetoder

Innhold

Matematisk grunnlag, virtuelt arbeid, sterk og svak formulering av elastisitetsproblemet og generelt feltproblem, element og systemmatriser, formfunksjoner, Isoparametriske elementer og numerisk integrasjon, Nøyaktighet og adaptive metoder. Bruk innen 2- og 3-dimensjonal elastisitetsteori (skiver, plater, skall) samt varmeledning. Introduksjon til dynamiske problem og noen ikkelineære problem. Modellering med elementmetoden. Bruk av dataprogram bergnet for generell analyse med elementmetoden

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG550 Mekaniske svingninger, MSK530 Faststoffmekanikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektarbeid, Øvinger
Prosjektoppgaven (med gitt innleveringsfrist) er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Det blir gitt totalt 3 laboratorieøvelser (PC-lab) og 5 øvninger (skriftlige innleveringer).
Laboratorieøvelsene og 3 av 5 øvinger må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Mikkelsen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Adugna Deressa Akessa
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger og prosjektarbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder, videregående kurs (MOM180_1) 10
Elementmetoder, videregående del 1 (MSK545_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Cook, R.D, Malkus, D.S and Plesha, M.E and Witt, R.J: Concepts and Applications of Finite Element Analysis, Fourth Ed. Wiley 2001. Forelesningsnotater.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019

Historikk