en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK530_1

Faststoffmekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Tredimensjonal spennings- og tøyning. Tensor notasjon, grunnleggende lineær elastisitetsteori. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Kontaktspenning. Energimetoder. Plastisitet, flyte kriteria, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon. Aksesymmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plate teori. Spenningskonsentrasjoner. Sprekkpropagering. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:
· kunne utføre spennings- og tøyningsanalyse av forskjellige lastbærende konstruksjoner
· forstå respons av enkelte elementer av konstruksjoner under belastning både elastisk og plastisk og etter avlastning
· kunne dimensjonere forskjellige elementer av konstruksjoner utsatt til forskjellige typer av last
· anvende kunnskapen til beregning av virkelige konstruksjoner

Innhold

Tredimensjonal spenning og tøyning. Tensornotasjon, grunnleggende elastisitetsteori. Generalisering av Hooke's lov. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Energimetoder (Prinsippet om stasjonær potensiell energi, Castiglianos sats). Kontaktspenninger. Introduksjon til plastisitetsteori, flytekriterier og flyt, herding, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon (vridning). Akse-symmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plateteori. Spenningskonsentrasjon. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater. Sprekkpropagering. Spenningsintensitetsfaktor.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger, 2/3 må være godkjente før adgang til eksamen, 3 obligatoriske laboratorieøvinger
1. 9 øvinger, 2/3 må være godkjente før adgang til eksamen
2. 3 obligatoriske laboratorieøvinger
Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitte frister.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou , Ljiljana Djapic Oosterkamp
Faglærer
Yaaseen Ahmad Amith
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

6 timer forelesning pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Obligatoriske laboratorieøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Faststoffmekanikk, videregående kurs (MOM130_1) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Boresi, A.P.: Advanced Mechanics of Materials, sixth edition, John Wiley og sons.
Fenner, R.T.: Engineering elasticity, application of numerical and analytical techniques, Ellis Horwood, 1986.
Forelesningsnotater


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020

Historikk