en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK260_1

Produksjon og tilvirkningsteknikker

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kvalitetskontroll / sikringsmetoder og Lean Manufacturing. Subtractive produksjon (metall skjære teori, skjæreverktøy, maskiner som brukes til metall skjæring). Tilsetningsstoffer. Subtraktive og additiv produksjonsøkonomi. CNC-maskiner og delprogrammering (ISO 6983-1). Engineering prosjekt vurdering og kontroll teknikker. Produksjonslinjens balansering og systemdesign aspekter. Grunnleggende om sveising.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette kurset skal studenten kunne bruke grunnleggende teorier som har vært undervist i maskinteknikk, materialstyrke, materialvitenskap og matematikk i virkelige verdensteknikkapplikasjoner (kvalitetskontroll og subtraktiv og additiv produksjon)

Innhold

Innføring i produksjons- /tilvirkningsteknologi, kvalitetsstyring ved hjelp av statistiske metoder for prosesskontroll (SPC) og Slank produksjon og Lean-Six-Sigma, Målelære (teoretiske og praktiske aspekter av måleteknikk), subtraktiv tilvirkning/produksjon (Prinsipper om Sponskjærende bearbeiding, skjæreverktøy og operasjoner, Bearbeidingsøkonomi), additiv tilvirkning [dvs. 3D-utskrift, Rapid Prototyping (RP), Direct Digital Manufacturing (DDM), lagdelt produksjon og additiv fabrikasjon], tekniker i prosjektstyring (CPM, PERT og Crashing), Innføring i DAK/DAP og numerisk styring (CNC) - ISO 6983-1, Part programmering og bearbeiding ved hjelp av CNC-styrt dreiebenk, Produksjonslinje balansering og systemdesign aspekter, Introduksjon til sveising. Engineering prosjekt vurdering og kontroll teknikker.

Forkunnskapskrav

MSK210 Maskinkonstruksjon, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

MSK200 Materialteknologi
Grunnleggende kurs i statistikk og sannsynlighetsregning og maskinelementer

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 10 regneøvinger, 3 laboratorieøvinger, En verkstedøving
8 av 10 regneøvinger må være godkjent. Alle 3 laboratorieøvinger og 2- verkstedøvinger (additiv produksjon og CNC subtractive produksjon) må være godkjent

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Faglærer
Arvind Keprate
Ansvarlig laboratorieøvelser
Jørgen Grønsund , Emil Surnevik Kristiansen , Johan Andreas Håland Thorkaas
Praksiskoordinator
Yaaseen Ahmad Amith
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger 4 t/uke, regneøvinger 2t/uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. 3 obligatoriske laboratorieøvinger og 2 obligatorisk verkstedøving (additiv produksjon og CNC subtraktiv produksjon).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Produksjonsteknikk (BIM320_1) 10

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

1.Ratnayake R.M.C., (2011), ‘Production and Manufacturing Engineering’, Compendium, UiS, IKM (available on Canvas).
2.Kalpakjian, S., and Schmid, S.R., (2010), ‘Manufacturing Engineering and Technology’, ISBN-13: 978-981-06-8144-9, Prentice Hall, Singapore.
3.Groover, M.P., (2011), ‘Modern Manufacturing’, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, ISBN: 978-0-470-500592-2.
4. Black, J.T., and Kohser, R. A., (2013), - Materials and Processes in Manufacturing, 11th Edition (or more), International student version, John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-470-87375-5.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.11.2019

Historikk