en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK220_1

Produktutvikling og 3D modellering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i produktutvikling og 3D-modellering. Produktutviklingsdelen fokuserer på de ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. Dette inkluderer identifikasjon av kundenes behov, krav til funksjonalitet og en systematisk vurdering av alternative løsninger for realisering av produktet. Sentrale emner i 3D modellering er formulering og generering av kurver, overflater og volum samt generering og representasjon av produktdata.

Læringsutbytte

Kunnskaper om og forståelse av: De ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. DAK-systemets oppbygning og funksjon i produktutvikling og produktdokumentasjon. Det matematiske grunnlag som benyttes for generering og modifikasjon av digitale geometriske modeller. Grunnleggende om lagring og overføring av produktdata mellom ulike filsystem.
Ferdigheter i: Bruk av DAK-program i 3D modellering for produktutvikling og dokumentasjon av produkter.

Innhold

Kurset gir en innføring i produktutvikling og 3D-modellering. Produktutviklingsdelen fokuserer på de ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. Sentrale emner i 3D modellering omfatter formulering og generering av kurver, overflater, volum og lineære transformasjoner. En gjøres kjent med grunnleggende prinsipper for datamaskingrafikk og beskrivelsen av trådmodeller, overflate- og volummodeller. Bruk av DAK-program i produktutvikling og 3D modellering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ING120 Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innlevering , Arbeidskrav DAK-program
Obligatoriske innleveringer består av 4 øvinger.
I tillegg 3 obligatoriske arbeider i DAK som har obligatorisk frammøte og innlevering.
Alle overnevnte obligatoriske aktiviter skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Mikkelsen
Faglærer
Ove Mikkelsen , Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Adugna Deressa Akessa
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger og arbeid med DAK-program. Inntil 6 timer pr. uke. Deler av emnet undervises på engelsk.
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og arbeid med DAK-program. Innlevering av øvinger og arbeid med DAK-program

Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk