en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK205_1

Materialmekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.

Læringsutbytte

Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av materialstruktur og mikromekanismer. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.

Innhold

Sentrale emne er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur, defekter og dislokasjonsteori. Plastisitet og elastisitet. Materialers respons på strekkbelastning. Styrkeøkningsmekanismer. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vidar Folke Hansen
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Mona Wetrhus Minde , Wakshum Mekonnen Tucho, Johan Andreas Håland Thorkaas

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesning og øvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280_1) 5
Materialmekanikk (BIM120_1) 5
Materialmekanikk (BIM280_1) 10
Materialteknologi (MSK200_1) 5

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk