en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK205_1

Materialmekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.

Læringsutbytte

Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av materialstruktur og mikromekanismer. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.

Innhold

Sentrale emne er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur, defekter og dislokasjonsteori. Plastisitet og elastisitet. Materialers respons på strekkbelastning. Styrkeøkningsmekanismer. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vidar Folke Hansen
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Johan Andreas Håland Thorkaas

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesning og øvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280_1) 5
Materialmekanikk (BIM120_1) 5
Materialmekanikk (BIM280_1) 10
Materialteknologi (MSK200_1) 5

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

W.D. Callister: "Materials Science and Engineering, Ninth Edition - an introduction". Og notater fra Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019

Historikk