en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSK200_1

Materialteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Ved endt kurs skal studentene ha grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spenning-tøyningskurver og bruddmekaniske data. Forstå enkle fasediagrammer, spesielt Fe-C diagrammet. Kunne forklare de vanligste mikrostrukturene i legeringer. Forstå bruk av TTT og CCT diagrammer.

Læringsutbytte

Ved endt kurs skal studentene:
  • Ha grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av makro og mikro mekanismer.
  • Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spenning-tøyningskurver og bruddmekaniske data.
  • Forstå enkle fasediagrammer, spesielt Fe-C diagrammet.
  • Kunne forklare de vanligste mikrostrukturene i stål. Forstå bruk av TTT og CCT diagrammer.

Innhold

Sentrale emner er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur og defekter. Materialers respons på strekkbelastning, elastisk og plastisk oppførsel. Styrkemekanismer. Diffusjon. Rekrystallisasjon og kornvekst. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting. Fasediagrammer: isomorfe, eutektiske og Fe-C diagrammet. Omvandlinger i stål. Kimdanning og vekst. Kinetikk og TTT-diagrammer. Utfellingsherding. Mikrostruktur og mekaniske egenskaper av stål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Fysikk, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøving 1, Laboratorieøving 2
Godkjent deltakelse og godkjent rapport for begge laboratorieøvinger kreves for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vidar Folke Hansen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Johan Andreas Håland Thorkaas
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Seks timer forelesning og øvinger per uke. Undervisningsspråket er norsk. To obligatoriske laboratorieøvinger. Det kreves godkjent deltagelse i, og rapport fra, laboratorieoppgavene for å gå opp til eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280_1) 5
Materialmekanikk (BIM120_1) 8
Materialteknologi (BIM160_1) 2
Materialmekanikk (MSK205_1) 5

Åpent for

Bachelor i ingeniørfag, maskin og petroleumsteknologi på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

William D. Callister & David G. Rethwisch:Materials Science and Engineering. Ninth edition.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.09.2019

Historikk