en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSA270_1

Internasjonale humanitære kriser

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet.
Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer.
Emnet kan være nyttig for studenter som studerer endringsledelse, økonomi, helse- og sosialfag, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet.
Emnet undervises på engelsk. Dersom det bare er norsktalende studenter, undervises det på norsk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
 • sentrale kjennetegn ved internasjonale humanitære kriser, inkludert komplekse kriser
 • det nasjonale og det internasjonale humanitære responssystemets virkemåte og organisering
 • ansvar i forhold til forebygging, forberedelse og håndtering av humanitære kriser med spesiell vekt på Disaster Risk Reduction (DRR) konseptet
 • spesielle utfordringer personell som arbeider i slike kriser vil møte
 • dilemmaer i den humanitære responsen
 • forholdet mellom nødhjelp og utvikling i disaster risk reduction

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
 • analysere internasjonale humanitære kriser
 • vurdere relevant forebygging, respons og ulike typer intervensjoner
 • se krisehåndtering i sammenheng med ansvarsforhold og samstyring

Generell kompetanse:
Studenten skal:
 • ha en generell kompetanse i forhold til internasjonale humanitære kriser, inkludert komplekse kriser
 • ha kompetanse om særlige utfordringer og dilemmaer man støter på i forebygging og respons
 • kunne gi en bred oversikt over ulike rammeverk for disaster risk reduction, ansvarsforhold og samstyring, samt særlige utfordringer og dilemma i internasjonale humanitære kriser

Innhold

Hovedfokus i faget vil være på forebygging og respons i humanitære kriser, og de ulike aktørenes roller i slike operasjoner. Teori om generell krisehåndtering og disaster risk reduction danner grunnlaget for faget.
Kurset vil spesielt legge vekt på følgende:
 • Kjennetegn ved internasjonale humanitære kriser og komplekse kriser (utfordringer, aktører og handlingsrom)
 • Behovet for å se forebygging, respons og gjenoppbygging i sammenheng
 • Det internasjonale og det norske responssystemet sin virkemåte og organisering, med særlig vekt på FN-systemets roller og ansvar
 • Ulike gruppers situasjon og roller i store humanitære kriser
 • Uønskede konsekvenser av nødhjelp, og hva man kan gjøre for å redusere disse
 • Sikkerhetsmessige og politiske sider ved internasjonale humanitære kriser
 • Overgangen fra krisesituasjon til gjenoppbygging

Det må være minst 5 oppmeldte studenter, hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet, MSA125 Krisehåndtering
Kjennskap til teorier om risiko og krisehåndtering generelt 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F
4-timers digital skoleeksamen (INSPERA)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig gruppearbeid, Fremlegg av pensumstoff, FNs nettbaserte sikkerhetskurs for humanitært arbeid i felt, Obligatoriske øvinger
Skriftlig gruppearbeid (3-4 studenter pr gruppe) må være bestått.
Fremlegging av pensumstoff: Alle skal skrive sammendrag av 1-2 pensumbiter (artikler eller bokutdrag).
Gjennomføring av FNs nettbaserte sikkerhetskurs for humanitært arbeid i felt. Kurset tar vanligvis 3-4 timer og gir kursbevis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristin Sørung Scharffscher
Instituttleder
Tore Markeset
Faglærer
Odd Einar Falnes Olsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner. Det vil legges opp til at studentene skal studere selvvalgte eksempler på tema hentet fra internasjonale humanitære kriser og bruke disse i arbeidet med de skriftlige oppgavene.

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU). Emnet er også åpent for studenter på utveksling til UiS.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk