en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSA265_1

Energy, Societal Safety and Sustainable Development

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
 • om nøkkelbegreper i samfunnssikkerhet, som risiko, sårbarhet, motstandskraft, kriser og katastrofer.
 • om betydningen av nye sikkerhetsobjekt, herunder mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet, inkludert klimasikkerhet.
 • om hvordan kriseforebygging og bærekraftig utvikling, eller fravær av det, påvirker hverandre gjensidig.
 • om viktige dilemmaer, usikkerhetsmomenter og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, risiko, kriser og bærekraftig utvikling, særlig i lys av nexuset mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet.
 • om hvordan man kan benytte et Disaster Risk Reduction (DRR) perspektiv for å analysere kriser og risiko.

Ferdigheter:
 • studenten skal kunne reflektere kritisk over rådende paradigmer i samfunnssikkerhet og DRR, med sikte på å utvikle en større forståelse for hvordan kriseforskning kan analyseres og problematiseres i lys av ulike makroteoretiske perspektiv.
 • studenten skal kunne benytte relevante DRR-verktøy og -rammeverk for å analysere forholdet mellom risiko, sårbarhet, eksponering og kriser.
 • studenten skal kunne tilnærme seg spørsmål om mat, vann, energi og miljøsikkerhet fra et nexusperspektiv, og se dette i forhold til samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse:
 • studenten skal utvikle en forståelse for hvordan energi, energitransisjoner og energisikkerhet er knyttet til spørsmål om mat-, vann- og miljøsikkerhet, med viktige implikasjoner for bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet.
 • studenten skal lære å benytte og veksle mellom ulike makroteoretiske perspektiv på studier av komplekse problemstillinger preget av høy usikkerhet.
 • studentene skal bli bedre rustet til å engasjere seg i kritiske diskusjoner, rapporter og prosjekter om årsakssammenhenger hva gjelder risiko og kriser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written exam1/15 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Written group work, Summary of articles
Studenten må ha gjennomført følgende oppgaver for å gå opp til eksamen: Delta aktivt i gruppearbeid, skrive sammendrag av 1-2 artikler på pensum og presentere skriftlig arbeid til de andre studentene

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ole Andreas Hegland Engen
Faglærer
Reidar Staupe-Delgado , Marianne Nitter
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og øvelser

Åpent for

Emnet er åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavanger sine ordinære masterprogram (ikke UiS etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Bøker: Blir besluttet våren 2019
Artikler
Endringer kan forekomme. Disse vil bli annonsert på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020

Historikk