en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSA265_1

Energy, Societal Safety and Sustainable Development

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
 • om nøkkelbegreper i samfunnssikkerhet, som risiko, sårbarhet, motstandskraft, kriser og katastrofer.
 • om betydningen av nye sikkerhetsobjekt, herunder mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet, inkludert klimasikkerhet.
 • om hvordan kriseforebygging og bærekraftig utvikling, eller fravær av det, påvirker hverandre gjensidig.
 • om viktige dilemmaer, usikkerhetsmomenter og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, risiko, kriser og bærekraftig utvikling, særlig i lys av nexuset mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet.
 • om hvordan man kan benytte et Disaster Risk Reduction (DRR) perspektiv for å analysere kriser og risiko.

Ferdigheter:
 • studenten skal kunne reflektere kritisk over rådende paradigmer i samfunnssikkerhet og DRR, med sikte på å utvikle en større forståelse for hvordan kriseforskning kan analyseres og problematiseres i lys av ulike makroteoretiske perspektiv.
 • studenten skal kunne benytte relevante DRR-verktøy og -rammeverk for å analysere forholdet mellom risiko, sårbarhet, eksponering og kriser.
 • studenten skal kunne tilnærme seg spørsmål om mat, vann, energi og miljøsikkerhet fra et nexusperspektiv, og se dette i forhold til samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse:
 • studenten skal utvikle en forståelse for hvordan energi, energitransisjoner og energisikkerhet er knyttet til spørsmål om mat-, vann- og miljøsikkerhet, med viktige implikasjoner for bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet.
 • studenten skal lære å benytte og veksle mellom ulike makroteoretiske perspektiv på studier av komplekse problemstillinger preget av høy usikkerhet.
 • studentene skal bli bedre rustet til å engasjere seg i kritiske diskusjoner, rapporter og prosjekter om årsakssammenhenger hva gjelder risiko og kriser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written exam1/15 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Written group work, Summary of articles
Studenten må ha gjennomført følgende oppgaver for å gå opp til eksamen: Delta aktivt i gruppearbeid, skrive sammendrag av 1-2 artikler på pensum og presentere skriftlig arbeid til de andre studentene

Fagperson(er)

Faglærer
Marianne Nitter
Emneansvarlig
Ole Andreas Hegland Engen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og øvelser

Åpent for

Emnet er åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavanger sine ordinære masterprogram (ikke UiS etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Bøker: Blir besluttet våren 2019
Artikler
Endringer kan forekomme. Disse vil bli annonsert på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019

Historikk