en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ630_1

Separasjonsteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målsetningen med kurset er at studenten skal beherske separasjonsprosesser knyttet til olje- og gassproduksjon.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne bestemme alternative prosesser for separasjon av olje, gass, tørrstoff og vann.

Innhold

Sammensetning og separasjon av brønnstrøm olje-gass-vann. Teknologier for behandling av sjøvann for innjeksjon; sammensetning av produsert vann, utslippskrav og miljøeffekter; separasjon av gass og olje fra produsert vann; alternative teknologier for separasjon av produsert vann (begrensninger, fordeler, ulemper); Stoke's lov og grunnleggende separasjonsteknologi; produksjonskjemikalier; driftsutfordringer og løsninger; reinjeksjon av produsert vann; separasjon av faste partikler, gassbehandling (tørking, fjerning av H2S og CO2); membraner offshore; HMS.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samsvar med opptakskrav Master i Miljøteknologi.

Anbefalte forkunnskaper

Kompetanse iht. opptakskrav Master i Miljøteknologi.

Eksamen/vurdering

To skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig avsluttende eksamen75/1003 timerA - F
Skriftlig midteksamen25/1002 timerA - F
Eksamen består av en skriftlig deleksamen underveis i semesteret (teller 25%) og en avsluttende skriftlig eksamen (teller 75%). Faglærer regner ut samlet karakter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen
Faglærer
Remya Ravindran Nair, Evgenia Protasova

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Separasjonsteknologi (MET230_1) 5
Separasjonsteknologi (MOT200_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020

Historikk