en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MLJ610_1

Vannteknologi og membraner

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målsetningen med kurset er at studenten skal beherske vannrenseteknologier, innkludert membranseparasjon.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne bestemme riktige prosesser for vannbehandling.

Innhold

Kurset belyser vannkvaliteter og hvordan spesifikke kvaliteter kan oppnåes. Tørrstoff og gasser i vann er sentrale emner, hvor separasjon, fraksjonering og polering er fellesnevnere. Tørrstoff (TS) i vann er enten organisk eller uorganisk, suspendert (SS) eller løst (DS), eller kollodialt. Membraner separerer TS i forskjellige fraksjoner etter partikkel størrelse, løselighet og/eller ladning. Membran materialer er både organiske og uorganiske som har forskjellige utforminger alt etter hva de skal separere. Avsaltning og polering av drikkevann er sentrale emner i kurset, som innkluderer separasjonsutfordringer på land og på platformer. Kurset belyser prosessen membranbioreaktor (MBR) i avløpsrensing. Når membraner er del av prosessutstyret, er utfordringen å holde permeatproduksjonen stabil og å unngå tiltetting av membranflaten.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samsvar med opptakskrav til Miljøteknologi eller i Biologisk kjemi.

Anbefalte forkunnskaper

Kompetanse i kjemi iht. opptakskrav Master i Miljøteknologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
2 skriftlige deleksamener, innleveringsoppgaver, studentpresentasjon og 1 avsluttende skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Faglærer beregner karakter: Avsluttende skriftlig eksamen teller 50%. Innleveringsoppgaver, studentpresentasjon og de skriftlige deleksamenene teller 50%. Varighet på avsluttende skriftlig eksamen er fire timer mens varighet på de skriftlige deleksamenene er to timer. Godkjent kalkulator er tillatt på avsluttende skriftlig eksamen og de skriftlige deleksamenene.
Dersom deleksamen, innleveringsoppgaver eller muntlig presentasjon vurderes til ikke bestått, kan denne tas på nytt ved neste ordinære undervisningsperiode for emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen
Faglærer
Evgenia Protasova

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 4 timer regneøvelser og labratorie pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vannteknologi og membraner (MET190_1) 10
Membranteknologi (MOT230_1) 10
Membranteknologi 1 (MOT500_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

"Ultrafiltration and Microfiltration Handbook" av Munir Cheryan. Stensiler og notater på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019

Historikk